La Dra. Carmen Peña lidera un projecte de recerca sobre la patogenicitat bacteriana en relació amb la resistència

La Dra. Carmen Peña, del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge, és la investigadora principal del projecte de recerca Patogenicidad de P. aeruginosa: avaluació de la capacitat invasiva clínica in vitro i experimental en relació amb la resistència bacteriana, que ha estat finançat pel Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) en la seva darrera convocatòria.

Els agents infecciosos són cada vegada més resistents al tractament antibiòtic. Segons una hipòtesi, els gèrmens sensibles a tots els antibiòtics serien més virulents que no els que han desenvolupat resistència, ja que aquests darrers podrien haver perdut capacitat invasiva en el procés metabòlic d’adaptació. Tanmateix, aquesta hipòtesi ha estat fins ara difícil d’objectivar amb estudis clínics.

Per aportar coneixements sobre aquesta qüestió, aquest projecte de recerca estudia el bacteri P. aeruginosa des de tres punts de vista: clínic, estudi in vitro en laboratori, i estudi experimental in vivo amb ratolins.

El vessant clínic consisteix en la determinació, a través de frotis rectal, de la presència de P. aeruginosa sensible o resistent en malalts de la Unitat de Cures Intensives. A continuació, es fa un seguiment de l’estat i evolució d’aquests malalts i dels paràmetres inflamatoris, per tal de determinar la capacitat d’infecció i resposta inflamatòria de cada varietat fenotípica del germen.

Paral·lelament, es fan estudis in vitro de soques resistents i sensibles, per determinar la capacitat invasiva i citotoxicitat, en col·laboració amb el Servei de Microbiologia de l’Hospital Son Espases de Palma de Mallorca.

Per últim, es fan estudis experimentals amb model de peritonitis amb ratolins, on es compara la capacitat de desenvolupar bactirèmia i resposta inflamatoria, i la mortalitat de tres grups diferents de soques: amb el microorganisme sensible als antibiòtics, amb la versió resistent, i un grup control.

Juntament amb la Dra. Peña, tenen una participació destacada com a investigadors en aquest projecte la Dra. Gómez-Zorrilla, Dra. Fe Tubau, Dra. Rosario Cañizares, Dra. Elisabet Periche, i Dra. Carmen Garrigós.

Novembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email