La Dra. Carme Baliellas lidera un projecte d’investigació de l’HUB sobre la recidiva del VHC després d’un trasplantament hepàtic

La Dra. Carme Baliellas, facultativa especialista del Servei de l’Aparell Digestiu de l’HUB, és la investigadora principal del projecte de recerca Interleuquina 28B i recidiva del VHC després del trasplantament hepàtic en pacients sense esteroides i randomitzats a rebre ciclosporina o tacròlimus, que ha estat finançat amb 23.858 € en la darrera convocatòria del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) de l’Instituto de Salud Carlos III.

Juntament amb la Dra. Baliellas, participaran en aquest estudi el Dr. Joan Fabregat (Unitat de Trasplantament Hepàtic), la Dra. Anna Petit (Servei d’Anatomia Patològica), i el Dr. Pedro Alía (Laboratori Clínic), amb la col·laboració de la resta de professionals del Grup de Recerca en Trasplantament Hepàtic del nostre centre.

Aproximadament, un 50 % de les persones que reben un trasplantament hepàtic són portadores del virus de l’hepatitis C (VHC). El principal problema d’aquest trasplantament és, actualment, el risc que aquest virus acabi infectant el nou òrgan. Així, fins a un 30 % dels malalts trasplantats han desenvolupat una cirrosi al cap de cinc anys.

Paral·lelament, investigacions realitzades en portadors del VHC no trasplantats han demostrat que el polimorfisme genètic de la interleuquina 28B es relaciona amb la resposta que aquests pacients fan al tractament antiviral, de manera que la seva detecció pot ajudar a predir aquesta resposta i a modular el tractament.

El propòsit d’aquesta investigació és reunir mostres de sang o teixits de donants i receptors d’uns 150 trasplantaments hepàtics, efectuar-ne l’estudi genètic, i posar en relació la presència d’aquest polimorfisme en el donant o en el receptor amb l’agressivitat de la recidiva de l’hepatitis, amb la resposta dels malalts al tractament antiviral, i amb el tipus de fàrmac immunosupressor administrat al malalt (ciclosporina o tacròlimus).

S’espera que els resultats ajudin a conèixer millor la relació d’aquest marcador genètic amb el VHC i a prendre decisions clíniques més acurades tant pel que fa als fàrmacs immunosupressors com a l’hora de precisar en quins casos pot estar indicat o no iniciar una teràpia contra el VHC i amb quina intensitat i durada.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email