En els darrers mesos, la Direcció de Personal de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha implantat la gestió per processos en les antigues àrees de Contractació, Selecció Temporal i Control Horari, que s’han integrat en l’Àrea de Gestió i Administració de Personal.

La Direcció de Personal ha implantat la gestió per processos

La gestió per processos implica una nova cultura en què, per comptes de la jerarquització i la divisió per departaments, predominen la participació, el suport, i la responsabilitat del professional sobre tot el procés.

Així, després d’una fase informativa inicial en què es van portar a terme reunions, sessions d’observació i entrevistes individuals i col·lectives per tal de detectar totes les possibilitats de reorganització i millora, es va dissenyar un projecte basat en l’aprofitament òptim dels recursos, l’estalvi de tasques duplicades, la potenciació de les sinergies, i el desenvolupament de noves habilitats i competències per part dels professionals de la Direcció de Personal.

Les fases del projecte es van completar amb una fase de formació i, finalment, amb la implementació del nou esquema, que es va completar abans de l’estiu.

Com a resultat, en aquests moments, l’Àrea de Gestió i Administració de Personal és un sol equip que realitza totes les fases de la contractació per al professional vinculat a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Octubre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email