Des de fa tres anys, la Direcció de l’Hospital Universitari de Bellvitge va presentar el passat 17 de desembre, en un acte obert a tots els professionals, les principals accions i resultats de l’any.

La Direcció de l’HUB presenta a tots els professionals les principals accions i resultats de l’any 2010

Va obrir la sessió el Sr. Carles de la Fuente, director de Personal, que va informar sobre l’evolució de la massa salarial, les retribucions i la plantilla, i sobre diverses accions en matèria de carrera professional, relacions laborals, organització del temps de treball, formació, millora de la qualitat de l’ocupació i prevenció de riscos laborals, entre d’altres. Podeu consultar la seva presentació clicant aquí.

A continuació, la directora d’Infermeria, Sra. Marisa Ridao, va presentar les principals accions i resultats en l’àmbit de la infermeria durant l’any 2010 pel que fa al territori, els professionals, els pacients, l’organització assistencial i la qualitat i seguretat. Així mateix, va explicar dos projectes en curs: l’anàlisi de l’impacte de l’Espai Europeu d’Educació Superior a la Gerència Territorial Metropolitana Sud, i l’anàlisi de la implantació del nou model organitzatiu de la Direcció d’Infermeria. Podeu consultar la seva presentació clicant aquí.

El director mèdic, Dr. Albert Salazar, va exposar resumidament diferents realitzacions en els àmbits de l’atenció hospitalària, l’atenció quirúrgica, i l’atenció ambulatòria. Va destacar especialment alguns aspectes com ara els resultats del codi infart i del codi ictus en el nostre centre, la neurologia funcional, la cirurgia robòtica, i els bons resultats del TOP 20, pels quals va felicitar tots els professionals. També va parlar dels objectius estratègics i principals projectes del 2011. Podeu veure la seva presentació clicant aquí.

Va iniciar la segona part de la sessió el Sr. Josep Lluís Nin, director de Gestió, que va presentar les xifres de despeses i ingressos, l’assignació i resultats pressupostaris, entre d’altres. Així mateix, va informar sobre el procés d’assumpció dels serveis de logística i distribució de material per part de l’empresa pública Logaritme, i sobre les perspectives pressupostàries del 2011. Podeu veure la seva presentació clicant aquí.

El director de Serveis Generals i Projectes, Dr. Guillermo Bardají, va informar sobre les principals obres realitzades durant l’any, entre les quals la reforma de la planta 9 (Àrea del Sistema Nerviós), les reformes al Servei d’Anatomia Patològica, la renovació dels espais d’emmagatzematge de les plantes, els canvis a les plantes 13 i 15, l’adequació de la nova Unitat de Demències, la construcció de les instal·lacions del Biobanc, la substitució de la porta principal, les millores en l’accessibilitat i seguretat dels vials i la substitució de canonades, entre d’altres actuacions. Podeu veure la seva presentació clicant aquí.

Finalment, el director gerent, Dr. Xavier Corbella, va recordar la importància que han tingut aquest any la implantació del nou entorn informàtic SAP per a l’activitat assistencial i la renovació i ampliació de la maquinària de la Bugaderia, que ha començat a prestar servei a d’altres centres del territori. També va destacar el paper essencial que ha tingut l’organització territorial a l’hora d’afrontar la crisi econòmica i les conseqüències del Reial Decret de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

Com a punts essencials de la gestió present i futura, va assenyalar l’estabilitat econòmica, la visió territorial dels pressupostos, la transparència en els resultats, una aliança més estreta amb d’altres centres proveïdors de serveis de salut de l’àrea, especialment l’Hospital de Viladecans, i una major autonomia de gestió. També va subratllar la necessitat d’assumir nous rols per part dels pacients (coresponsabilitant-se amb la pròpia salut i, per tant, amb la sostenibilitat del sistema), els professionals assistencials (major lideratge clínic) i els gestors (major professionalització).

En definitiva, va concloure que l’Hospital Universitari de Bellvitge resta en aquests moments com un centre molt ben posicionat, i l’Àrea Metropolitana Sud com una realitat consolidada i on les diferents institucions treballen amb concòrdia. Va destacar els bons resultats de l’Hospital i el fet que sigui el centre de l’ICS amb més activitat d’alt cost i de terciarisme especial, en la qual, a més, també és el que més creix. I tot això mantenint un nivell molt alt de qualitat, com ho demostren reconeixements com ara el TOP 20.

Va finalitzar destacant que les perspectives de futur de l’Hospital passen principalment pels entorns del Biopol i del Health Universitat de Barcelona Campus, designat aquest any com a campus d’excel·lència internacional, del qual va projectar el vídeo de presentació. Per veure el vídeo del Health Universitat de Barcelona Campus, cliqueu aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email