La Direcció de l’Hospital presenta als professionals el rendiment de comptes de l’any 2012

El passat 4 de març, es va celebrar a la sala d’actes del nostre hospital l’acte de rendiment de comptes de la Direcció davant dels professionals. Hi van intervenir, en nom de tots els membres de la Direcció de l’HUB, el Dr. Alfredo García, director gerent; el Dr. Carlos Bartolomé, director mèdic (vegeu presentació); la Sra. Antònia Casado, directora infermera (vegeu presentació), i la Dra. Berta Ortiga, subdirectora gerent (vegeu presentació).

L’assignació pressupostària de 2012 ha estat un 2,4% inferior a la de l’any anterior, fet que s’afegeix a la reducció del 9% ja experimentada el 2011. L’any s’ha tancat amb unes despeses de 292,3 milions d’euros i uns ingressos de 305 (índex de cobertura del 104,34%). En el capítol de Personal, la reducció pressupostària ha estat del 8,8%, aconseguida fonamentalment per les reduccions salarials que han afectat tot el sector públic i per una disminució de la plantilla de l’ordre del 2%. En canvi, a diferència de l’any anterior, han pogut augmentar tant les despeses en béns corrents i serveis com en inversions. Així, s’han invertit un total 2,4 milions d’euros, destinats principalment a equipament mèdic (1,5 milions d’€), obres i instal·lacions (700.000 €), i informàtica (215.000 €).

L’activitat en hospitalització, cirurgia convencional i major ambulatòria i consultes externes ha experimentat una certa disminució en relació amb l’exercici anterior, però s’ha anat recuperant progressivament en els darrers mesos de l’any. Les urgències també han continuat la línia decreixent dels últims anys, però tendint a una certa estabilització en les 250 urgències diàries. Les tècniques i els tractaments d’alta complexitat han registrat un augment significatiu, reflectit en un increment de la facturació per aquest concepte del 103% en el contracte programa amb el CatSalut, de manera que les altes terciàries representen ja el 33% de totes les altes de l’hospital.

Al llarg de l’any, s’han posat en marxa plans de xoc específics per millorar les llistes d’espera en cirurgia cardíaca, metàstasis hepàtiques i neurocirurgia. A més, en l’últim trimestre s’ha implementat un pla de xoc d’activitat quirúrgica i proves complementàries, consistent fonamentalment a potenciar l’activitat de tarda en cirurgia oncològica i altres procediments terciaris i en diversos procediments en garantia. Ha ajudat a finançar aquest pla una transferència de 4,3 milions d’euros des de la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent als hospitals de Bellvitge i Viladecans. En el cas de les consultes, el descens de visites presencials s’ha vist compensat per un gran impacte de la telemedicina, en especial les 1.030 visites virtuals de metges i infermeres d’anestèsia realitzades des del febrer de 2012.

Una de les fites importants de l’any ha estat la posada en marxa d’una nova sala d’hemodinàmica, que ha consolidat l’aplicació del codi infart. Cal destacar també la creació de l’UCI Escola, la remodelació del vestíbul de l’Antiga Escola d’Infermeria en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, i la posada en marxa d’una aula d’habilitats clíniques. També s’han reformat les plantes 11.1 i 14.1, així com els controls centrals de cinc unitats de plantes d’hospitalització. S’han habilitat també zones terapèutiques d’infermeria en quatre unitats de plantes, i, a la planta 19, s’han creat les dependències no assistencials de la Direcció Clínica de Malalties del Cor, la Unitat de Dietètica, i la Secretaria Tècnica.

Un altre fet destacat ha estat la implantació, el 15 de desembre, del Triatge Infermer Estructurat al Servei d’Urgències, amb un paper central del professional infermer. També s’han reobert la unitat 5.3, per a cirurgia hepàtica i traumatologia, i els quatre llits de cures intermèdies de medicina intensiva (MICI). S’ha avançat, així mateix, en la implantació de la recepta electrònica fins arribar a les 1.400 receptes electròniques setmanals, i s’han posat en marxa la unitat de malalties intersticials pulmonals i la unitat de cribratge del VPH en homes. Altres iniciatives han estat l’inici de la reorganització del pas de visites i informació a les famílies dels pacients hospitalitzats, la implantació de la Unitat de Suport Infermer als Sistemes d’Informació (USISI), i la posada en marxa, en infermeria, de 34 plans de cures nous, 51 revisions de plans, 68 personalitzacions, i 24 sessions clíniques infermeres.

En docència, s’ha realitzat el procés de reacreditació i s’ha acollit la primera jornada de portes obertes a futurs metges interns residents, i en recerca, ha continuat la trajectòria ascendent de la producció científica de l’IDIBELL, inclosa la recerca en infermeria. Cal destacar que, un any més, l’esforç de tots els professionals ha permès tornar a obtenir el premi TOP 20 a la gestió global, al qual s’ha afegit aquest any el TOP 20 a l’activitat en ronyó i vies urinàries.

En infraestructures i serveis generals, alguns aspectes importants són l’augment de l’activitat de la bugaderia, la realització de dos simulacres d’emergència, i la continuació de les obres del nou edifici de l’hospital (Fase II), que finalitzaran aquest mes d’abril. La Direcció de l’Hospital proposa ara equipar-lo i obrir-lo per fases, la primera de les quals inclouria els quiròfans de cirurgia major ambulatòria, els hospitals de dia mèdic i quirúrgic, els gabinets d’exploracions complementàries, el Servei de Farmàcia, i l’hostatgeria.

A nivell territorial, s’ha continuat avançant en la integració dels serveis assistencials dels hospitals de Bellvitge i Viladecans, i ha continuat el desenvolupament del projecte Delta, principalment pel que fa a la integració de l’atenció al pacient crònic complex. També s’han organitzat les jornades Compartim experiències, compartim coneixements, i s’han consolidat noves aliances estratègiques amb proveïdors del territori per a diversos serveis.

Cal destacar, per últim, la posada en marxa del Pla Estratègic 2013-2020. Durant el 2012 s’han portat a terme la redefinició de la missió del centre i la identificació dels valors de la nostra institució amb una enquesta oberta a tots els professionals, i aquest any es desenvoluparan els quatre eixos estratègics del Pla (assistencia, docència, recerca i transferència de coneixement i organització) amb un mètode de treball que inclourà entrevistes en profunditat amb representants de diferents col·lectius de l’hospital.

Març 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email