La Direcció Clínica de Malalties del Cor organitza el V Curs Internacional de Complicacions en Cardiologia Intervencionista Percutània

Els dies 19 i 20 d’abril, es va celebrar, a l’auditori de l’Hotel Hesperia Tower de l’Hospitalet de Llobregat, el V Curs Internacional sobre Prevenció i Tractament de les Complicacions en Cardiologia Intervencionista Percutània, dirigit pel Dr. Àngel Cequier i el Dr. Josep Antoni Gómez-Hospital.

Es tracta de la reunió més important d’Espanya i una de les més importants del món sobre l’anàlisi de complicacions en intervencionisme percutani, i va reunir destacats ponents nacionals i internacionals, amb més de 500 participants d’arreu de l’Estat i altres països.

S’hi van debatre les indicacions, els aspectes tècnics i els avantatges i inconvenients d’aquest tipus d’intervencions, a través, principalment, de l’anàlisi i debat d’aquells casos que presenten una especial complexitat.

L’intervencionisme coronari percutani és, actualment, el tipus de procediment més freqüent en cardiologia, i permet tractar l’angina de pit i l’infart agut de miocardi sense necessitat de cirurgia. Per la seva menor agressivitat i taxa de complicacions, s’ha convertit en el tractament habitual de la malaltia coronària. Actualment, per cada pacient tractat amb cirurgia oberta (bypass coronari), 8 malalts són tractats mitjançant angioplàsties percutànies.

En el Curs també es va tractar sobre la consolidació del recanvi valvular aòrtic per via percutània, que permet tractar l’estenosi de la vàlvula aòrtica evitant l’ús de la cirurgia oberta. Actualment, gairebé 1 de cada 5 recanvis valvulars es fan ja per via percutània, i es preveu que, al llarg de la propera dècada, vagin substituint progressivament la cirurgia oberta.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email