La creació de la Unitat Multidisciplinària d’Amiloïdosi Familiar permet oferir una atenció més eficient als pacients

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha creat la Unitat Multidisciplinària d’Amiloïdosi Familiar (UMAF), la tercera que es constitueix en els països del nostre entorn després de les que existeixen a l’Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Porto.

L’amiloïdosi familiar és una malaltia hereditària deguda als dipòsits de material amiloide en diferents òrgans (sistema nerviós perifèric, cor, mucosa del sistema digestiu, vitri, leptomeninges, ronyó…). Pot provocar complicacions neurològiques, oculars, urinàries i cardiològiques, principalment. El tractament pot ser mèdic (estabilitzadors de la proteïna amiloidogènica) o bé quirúrgic (trasplantament de fetge per tal de substituir l’òrgan productor de la proteïna). En aquest darrer cas, el fetge substituït es pot donar a un altre pacient amb malaltia hepàtica (trasplantament dominó).
La implicació necessària de diferents especialistes fa que una unitat de diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia hagi de tenir un caràcter multidisciplinari, en el marc d’un hospital de tercer nivell.

Una unitat multidisciplinària facilita el diagnòstic precoç, el tractament i el seguiment d’aquests pacients. Així mateix, estalvia i optimitza desplaçaments, nombre de visites i exploracions necessàries.

La UMAF de l’Hospital Universitari de Bellvitge integra un neuròleg (Dr. Carlos Casasnovas), una cirurgiana general de la Unitat de Trasplantament Hepàtic (Dra. Laura Lladó), una digestòloga (Dra. Carmen Baliellas) un cardiòleg (Dr. José González-Costello), personal d’infermeria especialitzat en tècniques neurofisiològiques i electrocardiogràfiques, patologia neuromuscular, insuficiència cardíaca i trasplantament hepàtic, i diversos especialistes consultors (oftalmòleg, uròleg/nefròleg, rehabilitador i genetista/patòleg). Actualment, l’Hospital Universitari de Bellvitge controla més de cent pacients que compleixen els criteris d’inclusió en aquesta unitat.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email