La Comissió de Tumors HUB-ICO dissenya i implanta el Pla d’actuació per actualitzar la protocol·lització oncològica (PAPO)

Durant l’últim any, la Comissió de Tumors, formada de manera multidisciplinària per facultatius de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia, ha analitzat la situació de la protocol·lització oncològica a les nostres institucions i ha avaluat la seva missió pel que fa a aquesta línia de treball, en el context del model d’unitats funcionals oncològiques.

La tasca s’ha traduït en el disseny i la implantació del Pla d’actuació per a l’actualització de la protocol·lització oncològica (PAPO), que té com a objectiu renovar els circuits per facilitar i potenciar la protocol·lització oncològica de les nostres institucions, amb l’ànim de consensuar amb les unitats funcionals el seu desplegament i assolir un alt nivell de qualitat que afavoreixi el nostre funcionament assistencial i docent.

El procés de descripció del PAPO s’està desenvolupant en diverses fases, de les quals ja han finalitzat l’anàlisi de situació, la definició d’objectius, i la identificació i el contacte amb tots els agents implicats.

En el moment present, l’actual composició de la Comissió de Tumors finalitza el seu període de treballs havent deixat estructurats la difusió dels circuits finals ja establerts i el cronograma d’actuació concret per a cadascuna de les unitats funcionals.

De ben segur, el nou grup que sorgirà del procés de renovació de membres continuarà desenvolupant i millorant la tasca fins ara realitzada.

Agost 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email