• Els tumors de cap i coll comporten un important impacte psicològic i funcional.
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia organitzen la VIII Jornada de Cap i Coll, el proper 22 de novembre, en la qual es posaran en relleu els avenços terapèutics d’aquest tipus de tumors.
  • El tractament amb cirurgia robòtica aporta precisió extrema, un abordatge menys agressiu, reducció del temps d’intervenció i disminució del període de recuperació.
  • Les reconstruccions amb penjall gastroomental i les reconstruccions mandibulars amb models virtuals són destacats procediments que minimitzen les seqüeles.

Els tumors de cap i coll són el cinquè tipus de tumor més freqüent en homes a Catalunya. La seva evolució es manté estable en homes i augmenta en dones, principalment a causa del consum de tabac. Així mateix, també, s’aprecia un increment dels casos provocats pel virus del papil·loma humà.

Un element diferencial d’aquests tumors és el seu gran impacte psicològic i funcional, superior al de qualsevol altre tipus de tumor. Això és deu a que els tractaments sovint afecten aspectes tan bàsics i essencials com són l’aparença de la cara, la parla, la respiració per vies naturals i la deglució. “La cirurgia oncològica de cap i coll ha de ser curativa, però també ha de ser reconstructiva. Resulta de gran importància que les funcions bàsiques i l’aspecte físic del pacient recobrin la normalitat”, explica el Dr. Joan Maria Viñals, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Els càncers de cap i coll més freqüents són els d’orofaringe i laringe. En aquest sentit, l’Hospital Universitari de Bellvitge és pioner a l’Estat espanyol en l’aplicació de cirurgia robòtica pel tractament d’aquest tipus de tumors. A càrrec dels serveis d’Otorinolaringologia i Cirurgia Maxil·lofacial i Oral, s’han realitzat una desena de cirurgies robòtiques d’exèresi de tumors d’orofaringe de volum petit i mitjà, les quals han obtingut molt bons resultats. “La precisió obtinguda de l’ús del robot quirúrgic permet intervenir a través de la boca i practicar una extracció de precisió extrema”, explica el Dr. Manuel Mañós, cap del Servei d’Otorinolaringologia i líder d’aquesta línia de recerca. “Aquesta tècnica evita l’abordatge extrem, a la vegada que escurça el temps de cirurgia i de recuperació”, afegeix.

Així mateix, l’Hospital Universitari de Bellvitge també és l’únic a l’Estat espanyol que practica reconstruccions quirúrgiques microvasculars amb penjall gastroomental. Aquest procediment és un autotrasplant de part de l’estómac i de l’epipló. “Aquest teixit que penja de l’estómac té una excepcional riquesa en cèl·lules de reparació tissular que afavoreixen la vascularització i cicatrització”, explica el Dr. Viñals.

En altres ocasions, és necessari extreure i reconstruir teixit ossi. Una tècnica destacada en aquest camps és la reconstrucció mandibular utilitzant models estereolitogràfics i plaques preformades. Aquesta tecnologia permet obtenir una reproducció personalitzada en tres dimensions de la mandíbula de cada pacient, reproduir-la amb l’os del peronè i, finalment, implantar-la en el pacient. D’aquesta manera, la major part del treball quirùrgic es fa abans de l’operació, cosa que disminueix els períodes d’anestèsia i de recuperació del pacient.

Una altra tècnica que també contribueix  a la menor agressivitat i a la disminució de seqüeles en la cirurgia dels tumors de cap i coll és la tècnica de l’extracció del gangli sentinella. Aquesta consisteix en l’extracció i anàlisi d’un sol gangli per tal d’evitar el buidatge de tots els ganglis i les seqüeles que això pot provocar.

Aquestes tècniques i altres tractaments no quirúrgics seran debatuts en la VIII Jornada de Cap i Coll, que la Unitat Funcional de Tumors de Cap i Coll (UFCC) organitzarà el proper 22 de novembre a l’Hospital Universitari de Bellvitge. Al llarg d’aquesta Jornada, es presentaran diversos casos clínics de diferents localitzacions de càncer de cap i coll, per tal que els diferents comitès i unitats multi­disciplinàries que tracten aquests tumors a Catalunya debatin i consensuïn les millors opcions terapèutiques.

La UFCC de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), coordinada pel cirurgià maxil·lofacial Dr. Antoni Marí, és referent a Catalunya en el tractament d’aquests tumors. A la unitat hi treballen coordinadament cirurgians maxil·lofacials i orals, otorino­laringòlegs, cirurgians plàstics, oncòlegs mèdics, oncòlegs radioteràpics, nutricionistes, rehabilitadors i psico­oncò­legs, entre d’altres especialistes. L’any passat, va realitzar 995 visites (539 primeres visites i 456 visites successives), així com 444 avaluacions de casos en comitè i 178 primeres visites infermeres i altres activitats d’infermeria.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email