La cirurgia contra la sudoració palmar porta implícita una lleu disfunció pupil·lar transitòria

Un estudi de facultatius especialistes de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha revelat que la simpatectomia toracoscòpica, cirurgia que s’utilitza per tractar la sudoració excessiva, provoca per regla general una certa disfunció pupil·lar, sovint subclínica i transitòria.

Els resultats obtinguts suggereixen que aquesta disfunció pupil·lar és un efecte inherent a l’operació, ocasionat perquè, d’alguna manera, la intervenció lesiona també neurones relacionades amb la via oculosimpàtica, la qual controla la dilatació de la pupil·la. Els seus efectes són transitoris i normalment no són evidents per als pacients ni tampoc en revisions mèdiques estàndards. De tota manera, a la vista d’aquests resultats, els autors consideren que els metges haurien d’informar els pacients de l’existència d’aquest risc de disfunció pupil·lar.

La simpatectomia toracoscòpica és un procediment molt consolidat, en el qual l’HUB ha estat pioner a Catalunya i acumula ja una àmplia experiència, consistent a inactivar nervis del sistema simpàtic per tal d’eliminar la sudoració excessiva (hiperhidrosi). Ja se sabia que un efecte col·lateral d’aquesta cirurgia pot ser la síndrome de Horner, que inclou la caiguda de les parpelles (ptosi) i la disminució de la mida pupil·lar (miosi), però fins a aquest estudi es desconeixia si depenia de la tècnica quirúrgica o habilitat del cirurgià, o bé era un efecte inevitable.

L’estudi, titulat Impact of T3 thoracoscopic sympathectomy on pupillary function: a cause of partial Horner’s syndrome?, es va publicar a Surgical Endoscopy i té com a primer firmant el Dr. Ricard Ramos, del Servei de Cirurgia Toràcica de l’HUB. També en són autors la Dra. Anna Ureña, el Dr. Francisco Rivas, el Dr. Ivan Macia, la Dra. Gabriela Rosado, la Dra. Sandra Pequeño, la Dra. Cristina Masuet, la Dra. Maria Badia, la Dra. Maribel Miguel, el Dr. Miguel Ángel Delgado, el Dr. Ignacio Escobar i el Dr. Joan Moya.

Podeu accedir a l’article clicant aquí.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email