La biòpsia selectiva del gangli sentinella és fiable per a l’estadificació ganglionar en càncer oral en estadis inicials

La biòpsia selectiva del gangli sentinella és una tècnica fiable per a l’estadificació ganglionar de pacients amb carcinoma escatós de la cavitat oral en estadis inicials i, per altra banda, la realització prequirúrgica d’una limfogammagrafia és essencial, ja que pot mostrar vies de drenatge inesperades.

Aquestes són les conclusions principals de l’estudi “Lymphoscintigraphy in Oral Squamous Cell Carcinoma Sentinel Node Biopsy and Its Role in the Surgical Planning”, publicat per Clinical Nuclear Medicine i realitzat per Aída Sabaté, Ana M. Benítez, Antoni Marí, Carlos Arranz, María Teresa Bajén, Sandra Maymó i Josep Martín Comín, dels Serveis de Medicina Nuclear i de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial.

L’estudi tenia el doble objectiu d’avaluar la fiabilitat de la biòpsia selectiva del gangli sentinella en el maneig del carcinoma escatós de la cavitat oral en estadis inicials, cosa que es va fer analitzant les recidives ganglionars durant el seguiment dels pacients intervinguts, i, alhora, el de valorar l’impacte de la limfogammagrafia prequirúrgica i la seva influència en la planificació de la cirurgia pel que fa a l’escisió dels ganglis limfàtics cervicals.

En aquest sentit, es va realitzar una limfogammagrafia prequirúrgica a 25 pacients amb carcinoma escatós de cavitat oral en estadis clínics T1/T2 N0 analitzant les vies de drenatge. Es va veure que un 21% dels pacients amb una lesió lateralitzada (lingual o de sòl de boca) presentaven drenatge limfàtic cervical bilateral, mentre que fins a un 40% de les neoplàsies de línea mitja (sòl de boca) presentaven drenatge unilateral. Això va fer modificar l’actitud quirúrgica global pel que fa al maneig de les cadenes limfàtiques cervicals en un 32% dels casos. La supervivència lliure de recidiva durant un seguiment de fins a 7 anys en els pacients amb gangli sentinella negatiu va ser del 88%.

Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email