L’ús previ d’estatines en pacients que pateixen candidèmia en pot beneficiar el pronòstic

Les conclusions del treball Effect of statin use on outcomes of adults with candidemia, publicat a la revista PLoS ONE pel Dr. Guillermo Cuervo i col·laboradors, suggereixen que l’ús previ d’estatines en pacients que pateixen una candidèmia podria tenir un efecte beneficiós en el seu pronòstic.

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha liderat un estudi internacional realitzat en sis hospitals universitaris (tres d’Espanya, dos d’Argentina i un de Brasil) en què es van avaluar pacients hospitalitzats amb candidèmia entre 2005 i 2011.

La hipòtesi dels autors és que els efectes beneficiosos de les estatines es poden deure a la seva acció moduladora de la resposta immune i a un efecte antifúngic intrínsec, i afegeixen que cal portar a terme un estudi prospectiu per aclarir el paper de les estatines en pacients amb aquesta patologia.

En aquest sentit, de 326 candidèmies estudiades, 44 (13,5%) es van produir en usuaris d’estatines. No hi va haver diferències estadístiques entre els grups pel que fa al diagnòstic i al tractament antifúngic adequat administrat. L’anàlisi multivariant va evidenciar que una teràpia antifúngica empírica apropiada i l’ús previ d’estatines es van associar independentment a una menor mortalitat precoç. Aquest efecte no es va observar amb altres fàrmacs cardiovasculars.

Podeu consultar l’article clicant aquí.

Comments are closed.

Home | eHub | Email