L’stent farmacoactiu obté millors resultats que el metàl·lic en infarts localitzats a l’artèria descendent anterior

Per al tractament de l’infart agut de miocardi localitzat a l’artèria descendent anterior, l’ús d’un nou stent farmacoactiu de segona generació aconsegueix millorar els events clínics a un any de seguiment (en termes de menys mortalitat, reinfarts i reestenosis) en comparació amb l’ús de l’stent metàl·lic, que fins ara ha estat considerat el d’elecció.

Aquests són els resultats de l’estudi realitzat per un grup d’investigadors de la Unitat d´Hemodinàmica Cardíaca i Cardiologia Intervencionista encapçalats pel Dr. Josep Gómez Lara i el Dr. Joan Antoni Gómez Hospital, cardiòlegs de l’Hospital Universitari de Bellvitge. L’estudi s’ha publicat aquest mes de juliol a la revista American Heart Journal amb el títol Everolimus-eluting stent versus bare metal stent in proximal left anterior descending ST-elevation myocardial infarction: insights from the EXAMINATION trial.

Els stents són les malles que es col·loquen a l’interior de les artèries coronàries per repermeabilitzar obstruccions de causa arterioscleròtica. Els stents farmacoactius incorporen substàncies que ajuden a mantenir la permeabilitat de l’artèria. Els infarts on l’obstrucció es localitza a l’artèria descendent anterior proximal tenen un pitjor pronòstic i representen entre el 20 i el 25% del total d’infarts.

L’article és un subestudi de l’assaig EXAMINATION, promogut per la Sociedad Española de Cardiología amb la participació de 12 hospitals de diversos països. En aquest, es van comparar els dos tipus de stents en pacients amb infart agut de miocardi i no es van detectar diferències significatives per al global de tots els infarts. L’Hospital Universitari de Bellvitge, el centre que atén més codis infarts a Catalunya, és també el que ha aportat més pacients al projecte.

Podeu accedir a l’abstract de l’estudi clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email