• 9 de cada 10 pacients amb malaltia coronària són intervinguts sense cirurgia.
  • La implantació percutània de pròtesi aòrtica en malalts de risc alt redueix la mortalitat i els permet tornar al domicili en pocs dies.
  • Una de les innovacions més destacades són els stents bioabsorvibles, els quals desapareixen del cos quan l’artèria afectada per estenosi s’ha curat.
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge ha celebrat el ‘VI Curs Internacional sobre Prevenció i Tractament de les Complicacions en Cardiologia Percutània’ on més de 400 cardiòlegs intervencionistes europeus han analitzat les innovacions en aquest camp.

En l’última dècada, la cardiologia ha experimentat una evolució exponencial en el camp de l’intervencionisme sense necessitat de practicar cirurgia. Cada vegada es fan més operacions cardiològiques per via percutània amb mínima invasió en substitució de l’accés quirúrgic a cor obert. Actualment, 9 de cada 10 pacients amb malaltia coronària són intervinguts sense cirurgia a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

L’intervencionisme coronari percutani és el tipus de procediment terapèutic més freqüent en cardiologia i permet tractar l’angina de pit i l’infart agut de miocardi sense necessitat de cirurgia. En aquest sentit, els dies 3 i 4 d’abril, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha celebrat el ‘VI Curs Internacional sobre Prevenció i Tractament de les Complicacions en Cardiologia Percutània’, on s’han reunit més de 400 cardiòlegs intervencionistes europeus i d’Amèrica Llatina. Durant els dos dies s’han debatut les indicacions, els aspectes tècnics i els avantatges i inconvenients d’aquest tipus d’intervencions, tot analitzant casos pràctics d’especial complexitat. A més, s’ha parlat de les últimes innovacions, que en aquesta edició s’han centrat en els nous stents bioabsorvibles.

Des de fa poc més d’un any, l’hospital està implantant stents bioabsorvibles que desapareixen del cos quan l’artèria afectada per estenosi s’ha curat. Els nous stents, que com els clàssics poden contenir fàrmac o no, desenvolupen la seva màxima eficàcia durant els cinc o sis primers mesos de la seva implantació i a partir d’aquest moment es van degradant, fins que al cap de dos anys desapareixen totalment. “Així, aconseguim que el pacient no hagi de portar durant tota la vida una estructura externa al cos, que és metàl·lica i pot comportar un petit risc de coagulació perquè està en continu contacte amb la sang. Aquest fet té especial importància en aquells pacients més joves”, afirma el Dr. Ángel Cequier, director clínic de Malalties del Cor de l’Hospital Universitari de Bellvitge. La seva implantació arriba ja al 10% de malalts, xifra que augmentarà en els pròxims anys.

Aquest tractament consisteix a introduir un catèter fins a la zona obstruïda del vas sanguini, dilatar-la amb un globus molt fi i implantar-hi un stent (tub de malla metàl·lica) per curar l’obstrucció i impedir que torni a aparèixer. “Amb aquest tractament molt menys agressiu hem aconseguit abaixar la taxa de complicacions i que el pacient pugui abandonar l’hospital al dia següent”, indica el Dr. Cequier.

Aquesta mateixa tècnica s’està començant a utilitzar en malalts que pateixen estenosi aòrtica, als quals se’ls ha de substituir la vàlvula aòrtica, i tenen un alt risc de patir complicacions amb la cirurgia a cor obert. L’estretament de la vàlvula es resol amb la implantació d’una nova vàlvula biològica per mitjà d’un catèter, és a dir, sense fer ús de cirurgia oberta, cosa que fins ara només es feia a aquell grup de malalts amb contraindicacions severes. “A l’hospital estem aplicant la substitució valvular aòrtica per via percutània en aproximadament el 10% de pacients amb estenosi aòrtica greu. Estudis recents mostren que practicar aquesta tècnica molt menys invasiva en malalts amb un risc més baix en redueix la mortalitat i els permet tornar al domicili passats pocs dies des de la intervenció. És molt possible que en quatre o cinc anys un 50% dels malalts amb estenosi aòrtica severa es pugui beneficiar d’aquesta tècnica menys invasiva”, explica el Dr. Cequier.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email