L’Institut de Neuropatologia i Banc de Teixits Neurològics de l’Hospital Universitari de Bellvitge (INP) es va constituir l’any 2000 per iniciativa de la Unitat de Neuropatologia del Servei d’Anatomia Patològica, amb l’objectiu de facilitar les tècniques de darrera generació en el diagnòstic de malalties neurològiques i neuromusculars, així com la investigació neurològica aplicada.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Institut de Neuropatologia

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Institut de Neuropatologia

L’Institut de Neuropatologia i Banc de Teixits Neurològics de l’Hospital Universitari de Bellvitge (INP) es va constituir l’any 2000 per iniciativa de la Unitat de Neuropatologia del Servei d’Anatomia Patològica, amb l’objectiu de facilitar les tècniques de darrera generació en el diagnòstic de malalties neurològiques i neuromusculars, així com la investigació neurològica aplicada.

Va ser una estructura pionera a Espanya –tot i que n’existien models a la majoria de països europeus, Estats Units, Canadà, Japó i Austràlia- ja que, si bé ja hi havia altres centres qualificats en investigació bàsica en neurociències, per primera vegada es constituïa un institut d’aquestes característiques en un gran hospital, que és la font més important per a la investigació biomèdica aplicada.

Des de llavors s’ha convertit en una institució referent en l’àmbit nacional i internacional per a l’estudi de la neuropatologia clínica, morfològica i molecular de les malalties del sistema nerviós central i perifèric i muscular.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Institut de Neuropatologia

El seu director és el prof. Isidre Ferrer, cap de secció del Servei d’Anatomia Patològica de l’HUB i catedràtic d’anatomia patològica de la UB. És un dels neurocientífics espanyols més citats, amb més de 500 publicacions, 68 capítols de llibres, 24 tesis doctorals dirigides i reconeixements com ara la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, el Premi d’investigació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i el Premi a la trajectòria investigadora de l’Institut Català de la Salut.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Institut de Neuropatologia

La resta de l’equip està format per Ester Asó, Marta Barrachina, Gema Huesa, Marta Martínez, Montse Olivé i Beatrice Terni (doctors en biologia o medicina), Susana Boluda (facultativa especialista), Anna Gómez, Gerard Muntané i Laia Torrent (estudiants predoctorals), Núria Hernández (tècnic de grau superior), Rosa Blanco, Margarita Carmona, Lourdes Castillo, Salvador Juvés, Jesús Moreno, Dolores Moreno i Maria José Zújar (tècnics) i Ester Bergés (administrativa). A més, està associat al grup de malalties metabòliques del sistema nerviós d’Aurora Pujol (investigadora ICREA).

L’INP combina l’assistència clínica, la recerca en malalties neurodegeneratives i la creació i gestió de biobancs. La pràctica clínica cobreix la diagnosi de patologies del sistema nerviós central i neuromusculars, la relació clínica i patològica, l’assessoria, i la diagnosi de tumors del sistema nerviós.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Institut de Neuropatologia

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Institut de Neuropatologia

En matèria de recerca, caracteritza mostres de pacients i estudia models d’animals transgènics que es traslladen a sistemes cel·lulars in vitro, on es defineixen aspectes mecanístics per finalment tornar a ser validats a la pràctica clínica. L’INP ha investigat sobre: malaltia d’Alzheimer, taupaties, malaltia de Parkinson i altres sinucleinpaties, malalties priòniques, i malalties musculars amb acumulació d’agregats proteics, amb l’objectiu principal d’identificar marcadors en fases primerenques de la patologia i definir possibles dianes  terapèutiques.

Una altra línia de treball és la gestió de biobancs. Un d’ells és el banc de cervells, utilitzat sobretot per ajudar a caracteritzar els trets de les malalties neurodegeneratives, establir criteris de diagnosi i gradació de malalties en relació amb cervells control, i analitzar el mostreig i processament de teixits. També gestiona el banc de tumors cerebrals, el banc de DNA de malalties neurològiques i musculars, i el banc de teixits musculars. Les mostres de tots aquests bancs es proporcionen a investigadors que ho requereixin per als seus projectes de recerca.

En el camp de la docència, cal destacar que acull estudiants predoctorals en els seus laboratoris, ensenya mètodes per a tècnics i estudiants, i participa en el programa Màster de Neurociències de la Universitat de Barcelona.

Els seus equipaments, distribuïts pels diferents edificis del Campus de Bellvitge, inclouen el laboratori de neuropatologia clínica, el laboratori de diagnòstic molecular de neuropatologia, les instal·lacions de bioseguretat P3, i laboratoris de neuropatologia cel·lular i molecular, instal·lacions de cultiu cel·lular. També fa ús regularment de diversos equipaments de l’IDIBELL, l’estabulari, i instal·lacions de genòmica, proteòmica i transcriptòmica del Parc Científic de Barcelona.

Està integrat en l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i és membre també de CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas), l’European Brain Bank Network (Brain NetII) i l’European Network for the Study of Prion Diseases (Neuroprion). A més, estableix constants col·laboracions translacionals amb altres institucions d’investigació, xarxes d’excel·lència i programes d’R+D i la indústria.