La proposta integra les iniciatives de l’HUB i L’ICO amb una unitat central de suport que tindrà com a resposable funcional el Dr. Arnau de Bolós

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) és un dels centres que han estat seleccionats per formar part del Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER), un subprograma finançat dins de la darrera convocatòria de l’Acción Estratégica en Salud de l’Instituto de Salud Carlos III.

La proposta de l’IDIBELL ha integrat les iniciatives de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de l’Institut Català d’Oncologia, i s’ha fet tenint en compte que ambdós centres tenen unitats d’assaigs clínics i incorporant totes dues a la proposta. El responsable funcional de la unitat serà el cap del Servei de Farmacologia Clínica de l’HUB, Dr. Josep Maria Arnau de Bolós.

El CAIBER és una nova fórmula de suport a la recerca que se suma a les ja existents i que té com a objectiu recolzar unitats centrals de suport per a la realització d’assaigs clínics en pacients, en especial aquells que no tinguin un interès comercial.

El consorci l’integraran només 40 unitats de tot Espanya, seleccionades en la convocatòria, vinculades a centres del Sistema Nacional de Salut amb serveis assistencials. La missió d’aquestes unitats integrades en el CAIBER serà la de millorar el suport transversal a la realització d’assaigs clínics, tant metodològic com a l’execució.

El CAIBER té com a antecedents immediats les necessitats sorgides de la implementació de Directiva Europea d’Assaigs Clínics amb Medicaments, aplicada a Espanya en virtut del Reial Decret 223/2004, i la creació de la xarxa European Clinical Research Infrastructures Network (ECRIN).

També ha tingut un tercer precedent més recent en la primera convocatòria, l’any 2007, del Subprograma de projectes d’investigació clínica no comercial amb medicaments d’ús humà.

L’àmbit del CAIBER inclourà assaigs clínics amb medicaments i productes sanitaris, però també als assaigs clínics prospectius, controlats i aleatoritzats amb procediments invasius o altres intervencions sanitàries amb finalitats de tractament, prevenció, diagnòstic o servei.

Formar part del CAIBER suposarà un recolzament per millorar el suport a la realització d’assaigs clínics, especialment els que no tenen un interés comercial. El consorci tindrà personalitat jurídica pròpia i podrà actuar com a promotor d’assaigs clínics en pacients o arribar a acords formals per donar suport al seu desenvolupament.

Els assaigs clínics que es gestionin a través del CAIBER es formalitzaran mitjançant un contracte amb el consorci.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER)

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email