L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Fundació Vicenç Ferrer han signat un conveni de col·laboració per dur a terme activitats de recerca conjuntes. El conveni marc preveu l’intercanvi de personal de recerca, l’organització d’actes científics conjunts, el desenvolupament d’intervencions sanitàries innovadores i d’activitats de transferència de tecnologia, i l’ús d’instal·lacions científiques.

L’IDIBELL i la Fundació Vicenç Ferrer signen un conveni de col·laboració per desenvolupar activitats de recerca

Dins d’aquest conveni s’inclou un programa de suport predoctoral a estudiants de l’àrea de la biomedicina procedents de l’Índia, que ofereix la possibilitat de realitzar la tesi doctoral en instal·lacions de l’IDIBELL a joves acollits per la Fundació Vicenç Ferrer a la regió índia d’Andhra Pradesh.

La Fundació Vicenç Ferrer és una organització no governamental de desenvolupament, creada l’any 1969, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la comunitat rural d’Anantapur, a la regió d’Andhra Pradesh, al sud de l’Índia. Actualment, la fundació compta amb un equip de 2.200 persones, de les quals el 99 % són d’Anantapur. L’organització dóna servei a 2.604 pobles i beneficia més de dos milions i mig de persones.

L’any 2008, l’Hospital Universitari de Bellvitge va signar un conveni de col·laboració amb l’entitat no governamental. En aquell moment, l’hospital es va convertir en el primer centre sanitari públic del país en formalitzar un acord de col·laboració amb una ONG. El conveni implica un compromís institucional segons el qual es facilita que professionals sanitaris de Bellvitge prestin assistència voluntària en hospitals de la Fundació Vicente Ferrer a l’Índia. Ara, la signatura del conveni amb l’IDIBELL amplia aquesta col·laboració a activitats de recerca.

L’acord amb la fundació demostra la voluntat de l’institut de recerca de Bellvitge de contribuir al desenvolupament de les societats per mitjà del coneixement i la innovació.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email