L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge ha posat en marxa un programa de cardiologia experimental orientat al desenvolupament d’aplicacions clíniques personalitzades. El nou projecte es va presentar el passat dijous 17 de març, en un acte que va comptar amb la presència de l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.

L’IDIBELL estrena un programa de cardiologia experimental orientat a la recerca de tractaments personalitzats

El programa està especialitzat en l’estudi funcional de les plaquetes i l’avaluació de la resposta a fàrmacs antitrombòtics i hipolipemiants (fàrmacs que disminueixen el greix en sang). Està dirigit pel Dr. José Luis Ferreiro, cardiòleg de Direcció Clínica de Malalties del Cor de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador del grup de Malalties Cardiovasculars de l’IDIBELL.

El Dr. Ferreiro s’ha format durant dos anys en funcionalisme plaquetari i tractament antitrombòtic al Cardiovascular Research Center de la University of Florida College of Medicine, de Jacksonville, Florida.

Durant els darrers anys, han aparegut nous fàrmacs per tractar la síndrome coronària aguda, que comprèn l’infart agut de miocardi i l’angina de pit. Aquestes patologies suposen la majoria de les afeccions cardíaques i són la principal causa de mort en homes.

Malgrat que actualment es disposa de més de quinze fàrmacs antitrombòtics, es continua fent servir de forma genèrica l’àcid acetilsalicílic i el clopidogrel com a tractaments antiagregants d’elecció. Tot i així, fins a un 40 % dels pacients no responen a l’acció d’aquests medicaments i un nombre important podrien ser més sensibles a altres tractaments.

Un dels objectius del laboratori d’investigació cardiovascular és identificar els perfils dels pacients que no responen bé a aquestes teràpies i determinar quins fàrmacs existents són els millors per poder-los tractar, així com estudiar noves dianes terapèutiques.

Alguns d’aquests perfils ja són coneguts, com ara les persones diabètiques, les d’edat avançada o les que pertanyen a determinades ètnies. Els investigadors del nou laboratori també podran aprofundir en el coneixement dels mecanismes bàsics del funcionament plaquetari, cosa que permetrà poder conèixer millor els mecanismes que causen les malalties cardiovasculars.

El laboratori està situat en la tercera planta de l’Hospital Duran i Reynals. Durant els primers anys de funcionament, avaluarà mostres d’uns tres-cents pacients, que correspondran a un miler de proves de funció plaquetària. Està previst que, inicialment, es puguin beneficiar de forma directa o indirecta de la recerca del laboratori fins a un deu per cent dels pacients tractats a l’Hospital Universitari de Bellvitge. En un futur, aquest percentatge podria ser superior.

La posada en marxa del laboratori d’investigació cardiovascular és un projecte del grup de recerca de Malalties Cardiovasculars de l’IDIBELL i de la Direcció Clínica de Malalties del Cor de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ambdós dirigits pel Dr. Àngel Cequier.

Març 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email