L’Institut Català de la Salut ha publicat la Memòria d’activitats 2010, que inclou la Memòria corporativa i les Memòries de les diferents gerències territorials.

La Memòria de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, en la qual estan incloses la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent, l’Hospital de Viladecans i l’Hospital Universitari de Bellvitge, destaca que, en un any marcat ja per un entorn econòmic d’austeritat, els resultats obtinguts pels professionals el 2010 han estat excel·lents, tant en els indicadors de qualitat assistencial com en els acords de gestió amb el Centre Corporatiu de l’ICS.

L’ICS publica la Memòria 2010, que inclou la Memòria de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

Les experiències portades a terme han donat continuïtat als diferents projectes que han buscat donar resposta a les necessitats dels pacients a través de la transversalitat dels processos assistencials. En aquest sentit, s’ha potenciat un model basat en les rutes assistencials, la integració dels sistemes d’informació i la història clínica, i les aliances entre proveïdors i la resta d’agents del territori.

Amb l’objectiu de treballar cada vegada més en xarxa, s’ha buscat reforçar els ponts de cooperació entre la infermeria, la medicina familiar i comunitària, la resta d’especialitats i l’àmbit social, per tal d’oferir als ciutadans una atenció de qualitat que garanteixi l’equitat i l’atenció continuada al llarg de tota la vida.

Al treball compartit de les àrees assistencials, s’hi han sumat les àrees de suport. En són exemples, la bugaderia territorial, el servei de cuina HUB-HV, la central d’esterilització, o la nova direcció de sistemes d’informació territorial, entre d’altres.

Les sinergies establertes el 2010 han marcat una pauta que encara té més valor des de la perspectiva de l’actual exercici, en què la situació d’ajustament pressupostari fa de la transversalitat una aposta ineludible a l’hora de garantir la continuïtat i la qualitat dels serveis que es presten a la població.

Agost 2011

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email