L’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat una nova edició del protocol Diagnosi, profilaxi i tractament del tromboembolisme. El protocol ha estat elaborat pel Comitè de Tromboembolisme de l’HUB, format per vint professionals, que coordina el Dr. Pere Domènech Santasusana, de la Unitat de Trombosi i Hemostàsia de l’HUB. Ha estat editat per l’Àrea de Comunicació i Audiovisuals.

Podeu consultar el protocol clicant aquí.

L’HUB publica una nova edició del protocol Diagnosi, profilaxi i tractament del tromboembolisme

El nostre Hospital ha estat, pràcticament des dels seus inicis, un model de coherència en l’aplicació de la terapèutica antitrombòtica. En aquest sentit, els protocols de tromboembolisme han estat un element integrador de l’activitat assistencial hospitalària.

Tanmateix, els canvis freqüents que es produeixen en el maneig d’aquesta patologia exigeixen una actualització periòdica dels coneixements.

Com a principal novetat, aquesta cinquena edició fa una aproximació més global a l’assistència al pacient amb la incorporació d’aspectes propis de l’assistència primària.

Així mateix, aprofita les eines informàtiques de què disposa l’HUB i la Intranet de l’Hospital per facilitar-ne la revisió i actualització continuada.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email