L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) té una llarga tradició en el diagnòstic i el tractament de les infeccions osteoarticulars, que es concreta en l’existència d’una unitat especialitzada en aquesta disciplina.

El funcionament d’aquesta unitat és pluridisclipinari i, en els darrers anys, la seva activitat ha estat reconeguda com a programa específic de l’HUB i reconeguda pel Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud com una de les unitats de referència a nivell estatal en el tractament de les infeccions osteoarticulars resistents.

L’HUB publica un protocol sobre el diagnòstic i tractament de l’espondilodiscitis infecciosa

L’augment, en els darrers anys, de la incidència de les espondilodiscitis infeccioses, així com la complexitat en el seu diagnòstic, tractament i maneig clínic, han justificat l’elaboració d’un Protocol centrat en aquesta patologia.

En el document, queden reflectides les característiques particulars de la malaltia, les eines diagnòstiques més modernes de què disposem, i l’abordatge pluridisciplinari que s’ofereix en l’HUB.

Han participat en l’elaboració d’aquest Protocol els professionals directament implicats en el maneig de les espondilodiscitis infeccioses, i que formen part dels serveis de Malalties Infeccioses, Reumatologia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Radiodiagnòstic – Radiologia Intervencionista, Neurocirurgia i Microbiologia.

Gener 2012

L’HUB publica un protocol sobre el diagnòstic i tractament de l’espondilodiscitis infecciosa

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) té una llarga tradició en el diagnòstic i el tractament de les infeccions osteoarticulars, que es concreta en l’existència d’una unitat especialitzada en aquesta disciplina.
El funcionament d’aquesta unitat és pluridisclipinari i, en els darrers anys, la seva activitat ha estat reconeguda com a programa específic de l’HUB i reconeguda pel Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud com una de les unitats de referència a nivell estatal en el tractament de les infeccions osteoarticulars resistents.

L’augment, en els darrers anys, de la incidència de les espondilodiscitis infeccioses, així com la complexitat en el seu diagnòstic, tractament i maneig clínic, han justificat l’elaboració d’un Protocol centrat en aquesta patologia.

En el document, queden reflectides les característiques particulars de la malaltia, les eines diagnòstiques més modernes de què disposem, i l’abordatge pluridisciplinari que s’ofereix en l’HUB.

Han participat en l’elaboració d’aquest Protocol els professionals directament implicats en el maneig de les espondilodiscitis infeccioses, i que formen part dels serveis de Malalties Infeccioses, Reumatologia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Radiodiagnòstic – Radiologia Intervencionista, Neurocirurgia i Microbiologia.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email