L’HUB publica un protocol sobre el diagnòstic i el tractament de l’adenopatia cervical

L’adenopatia cervical és un problema de salut que pot obeir a una gran diversitat de causes, tant si són benignes com malignes. Aquesta diversitat condiciona que siguin diferents especialitats (cirurgia general, otorinolaringologia, cirurgia maxil·lofacial i oral, medicina interna, etc.) les que atenen el pacient per primera vegada i poden establir-ne l’etiologia.

L’elaboració d’aquest document respon a la necessitat de disposar d’una guia o procediment estructurat per abordar l’adenopatia cervical i millorar l’eficiència tant del procés diagnòstic com del terapèutic.

El contingut del procediment pretén ser una eina útil per a qualsevol professional que s’hagi de responsabilitzar del procés. Estableix uns elements bàsics per ajudar a dirigir el procés diagnòstic de la manera més eficient possible, tot tractant d’evitar el retard en el diagnòstic i exploracions complementàries innecessàries.

El protocol Diagnòstic i tractament de l’adenopatia cervical ja està disponible a l’espai Protocols, procediments i normatives clíniques de la intranet. Ha estat elaborat per 20 autors de 8 serveis mèdics i quirúrgics de l’HUB i del Servei d’Hematologia de l’ICO, sota la coordinació de la Dra. Carme Sanclemente, coordinadora mèdica de Consultes Externes de l’HUB.

Gener 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email