Un any més, la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya ha celebrat les seves Jornades Culturals, organitzades aquest any el 18 d’octubre a la Casa Àsia de Barcelona. Aquestes jornades són un espai de trobada i diàleg entre polítics, organitzacions socials i representants de diferents organismes públics i universitaris amb la finalitat de debatre, fomentar i donar a conèixer la cultura gitana en àmbits clau per al desenvolupament i la construcció del seu propi futur.

En aquest espai obert a tots, l’HUB va participar en la taula rodona de l’Àrea de Salut amb l’intervenció del Sr. Miquel Gasol Brach, supervisor d’infermeria de suport assistencial als usuaris de l’HUB, el qual va exposar els eixos que han de facilitar la relació d’adaptació i entesa entre el poble gitano amb els seus valors i el nostre sistema sanitari.

En aquest sentit, va identificar la figura del mediador cultural com a element clau de millora dels vincles entre el centre i els usuaris gitanos, així com l’augment d’activitats formatives per promoure el coneixement de la cultura gitana entre els nostres professionals.

També va fer una reflexió sobre la importància de potenciar les professions sanitàries per part de la població gitana, tot això amb l’objectiu final de visualitzar un major grau de satisfacció mútua i una millor percepció de la qualitat integral dels nostres serveis.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email