L’HUB organitza un curs sobre la disfàgia en el malalt gran del territori

La Unitat de Dietètica i Nutrició Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, juntament amb el Consorci Sanitari Integral (Hospital Moisès Broggi), van organitzar, el passat 12 de juny, un curs sobre disfàgia en geriatria adreçat a infermeres i metges d’atenció primària i de les residències de les nostres àrees d’influència. L’objectiu del Curs va ser saber detectar, diagnosticar i tractar la disfàgia, identificar precoçment els pacients amb risc de presentar-la, i establir criteris i circuits comuns en el tractament dietètic i nutricional.

La disfàgia que presenten les persones grans és un problema greu de salut tenint en compte l’augment progressiu de l’esperança de vida, que fa que cada vegada hi hagi més població envellida. En la nostra àrea d’influència, les unitats de Dietètica i Nutrició Clínica reben una gran demanda de suport nutricional des de l’Atenció Primària dirigida sobretot a pacients geriàtrics.

El contingut va estar dividit en una part teòrica i una pràctica. En la teòrica, es van tractar conceptes, causes i conseqüències, la valoració i el tractament dieteticonutricional i postural de la disfàgia, i el suport nutricional a domicili.

La part pràctica va estar organitzada en quatre tallers: el primer sobre screening nutricional, el segon sobre l’adequació de la textura de l’alimentació, el tercer sobre hidratació i, per últim, un taller d’enriquiment alimentari. Vint professionals van rotar pels quatre tallers, posant en pràctica el seus continguts amb l’ajut del material aportat les cases comercials.

Com a conclusió del curs, es va posar en evidència que són primordials i necessaris l’actuació en l’àmbit de l’atenció primària, la detecció precoç de la disfàgia i el tractament més adequat per a cada persona i situació.

Setembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email