Els passats dies 27 i 28 d’octubre, la Unitat de Maluc del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge va organitzar l’XI Curs de Cirurgia del Maluc. Aquest any, els dos temes desenvolupats van tenir relació amb les complicacions de l’artroplàstia total d’anca i l’artroplàstia total d’anca difícil.

L’HUB organitza l'XI Curs de Cirurgia del Maluc

Com cada curs, va comptar amb la participació de ponents nacionals i estrangers de reconegut prestigi, i amb l’assistència de 150 participants. Cal destacar la participació del Dr. Miguel Cabanela, un dels referents mundials en cirurgia de maluc, procedent de la Mayo Clinic (Rochester, Estats Units).

La presència de ponents de gran experiència va facilitar i animar la discussió de tots els participants, cosa que va permetre complir les expectatives previstes.

La Unitat de Maluc del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’HUB, de la qual és responsable el Dr. Antoni Coscujuela, és un dels equips més reconeguts de casa nostra en la patologia d’aquesta regió anatòmica i porta a terme les més modernes tècniques medicoquirúrgiques.

El Curs de Cirurgia del Maluc és un dels cursos que, juntament amb el de genoll i de patologia sèptica, organitza el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb periodicitat biennal. Compten sempre amb la presència de destacats ponents internacionals i nacionals, que són un referent de l’especialitat a casa nostra.

Novembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email