El passat 26 de novembre, va tenir lloc al nostre hospital el V Curs de Cap i Coll de la Unitat Funcional de Cap i Coll, dirigit aquest any al càncer de laringe i hipofaringe, organitzat pel Servei d’Otorinolaringologia. El Curs va comptar amb la participació de destacats professionals dels nostres centres (HUB i ICO) i també d’altres hospitals terciaris de Catalunya, que van participar en taules rodones i conferències.

L’HUB organitza el V Curs de Cap i Coll, dedicat al càncer de laringe i hipofaringe

Els temes principals van ser els tractaments quirúrgics i no quirúrgics, la importància de l’abordatge multidisciplinari, les noves tècniques diagnòstiques i les expectatives de tractaments futurs. El Curs va representar un èxit tant per la qualitat de les seves presentacions com per la important participació, que va superar els 150 assistents.

Podeu veure un recull fotogràfic de l’acte clicant aquí.

El càncer de laringe i hipofaringe representa el 2,5 % de totes les neoplàsies, amb una mortalitat conjunta propera al 36 % als 5 anys, que no s’ha modificat en els darrers 30 anys. Epidemiològicament, assistim a un augment de la seva incidència en dones. Als EUA es diagnostiquen 11.500 casos nous per any de càncer de laringe i hipofaringe.

La seva presentació està molt relacionada amb el consum de tabac i alcohol. La preservació de les funcions fonatòria, deglutòria i respiratòria amb tècniques quirúrgiques transorals i externes o amb quimioradioteràpia s’assoleix actualment en més del 50 % del casos. Per contra, la presència d’una malaltia molt avançada fa necessaris encara tractaments agressius amb una elevada morbiditat que provoquen notables alteracions de la qualitat de vida.

La introducció de nous abordatges terapèutics, en el context d’un tractament multidisciplinari, té l’objectiu de conservar al màxim la fisiologia faringolaríngia del pacient amb les mateixes possibilitats de control oncològic de la malaltia.

Durant el Curs, també es van presentar ponències sobre la rehabilitació fonatòria protètica, la importància de les cures en el postoperatori i els aspectes nutricionals que cal tenir en compte en aquests pacients.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email