L’Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en funcionament, aquest 15 de setembre, la Unitat Funcional de la Telangectàsia Hemorràgica Hereditària, la primera unitat especialitzada en el tractament d’aquesta malaltia a Catalunya.

L’HUB inaugura la primera unitat especialitzada en el tractament de la telangectàsia hemorràgica hereditària a Catalunya

Els seus responsables assistencials són el Dr. Francesc Cruellas, del Servei d’Otorinolaringologia, i el Dr. Antoni Riera-Mestre, del Servei de Medicina Interna.

La telangectàsia hemorràgica hereditària (THH), o malaltia de Rendu-Osler-Weber, de transmissió genètica autosòmica dominant, és considerada una malaltia rara. Es caracteritza per una alteració de les parets capil·lars per un dèficit a l’endoteli i la capa muscular. Això provoca freqüents hemorràgies, predominantment en forma d’epistaxis, i també malformacions vasculars, fístules arteriovenoses i aneurismes, principalment en la circulació hepàtica, pulmonar i cerebral.

Amb aquesta nova unitat, es pretén que tots els afectats del territori de referència de l’HUB com a hospital terciari rebin una assistència experta, integral i coordinada, amb una bona atenció urgent, una detecció precoç de les possibles complicacions, i la promoció d’una millor qualitat de vida.

Per donar resposta a les diferents manifestacions clíniques de la malaltia i a totes les proves necessàries per al seu estudi i seguiment, la nova Unitat Funcional de THH ha creat una estructura de col·laboradors formada pel Dr. Enric Cisa i el Dr. Francesc Xavier González, del Servei d’Otorinolaringologia; la Dra. Concepció Sancho i la Dra. M. Àngels de Miquel, del Servei de Radiodiagnòstic – Unitat d’Angioradiologia; el Dr. Josep M. Botargues i la Dra. M. Carme Baliellas, del Servei de l’Aparell Digestiu; el Dr. Jesús Ribas, del Servei de Pneumologia; el Dr. M. Àngel Sánchez-Corral, del Servei de Cardiologia-Ecocardiografia; el Dr. Ignacio Blanco Guillermo, del Servei de Genètica de l’ICO, i el Dr. Cristian Ochoa, oncopsicòleg de l’ICO.

Octubre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email