La Unitat Multidisciplinària de Malalties de Motoneurona de l’Hospital Universitari de Bellvitge i la Fundació Miquel Valls van organitzar el passat 21 de juny la III Jornada d’Actualització en Esclerosi Lateral Amiotròfica, que es va celebrar a la sala d’actes del nostre Hospital.

L’HUB i la Fundació Miquel Valls organitzen la III Jornada d’Actualització en ELA

L’ELA és una malaltia neurodegenerativa que ataca les neurones encarregades de controlar els músculs voluntaris, amb la pèrdua de la capacitat cerebral per generar i controlar el moviment voluntari. La malaltia, actualment incurable, afecta entre 3 i 6 persones de cada 100.000 habitants i, a Catalunya, cada setmana se’n detecten dos nous casos.

Per veure un recull fotogràfic de la Jornada, cliqueu aquí.

L’objectiu de la Jornada era apropar al públic general els últims avenços entorn la investigació de l’ELA i altres malalties de motoneurona. Diferents professionals de l’àmbit científic i assistencial van oferir la seva visió de l’estat actual de la recerca científica sobre el tema. La Jornada també va constituir una excel·lent oportunitat perquè els investigadors, el personal sanitari, les persones afectades i les seves famílies compartissin coneixements i inquietuds.

Des de fa més de 5 anys, l’Hospital Universitari de Bellvitge disposa d’una unitat multidisciplinària especialitzada en ELA, en la qual treballen en atenció assistencial neuròlegs, pneumòlegs, rehabilitadors i fisioterapeutes, endocrinòlegs i nutricionistes, logopedes, psicòlegs, infermers i gestors de casos. Gràcies a aquest grup de professionals, es pot donar una resposta global a les diferents problemàtiques que provoca la malaltia.

El treball coordinat agilita l’atenció, beneficia el malalt i ha permès establir protocols d’actuació, així com línies de recerca i investigació. A més, la col·laboració, des de l’any 2009, amb la Fundació Miquel Valls, ha reforçat aquesta unitat com a centre de referència per a la malaltia.

Juny 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email