El passat 11 de novembre, es va portar a terme, a la sala d’actes de l’Institut Català d’Oncologia, la VI Jornada de Càncer de Cap i Coll, organitzada per la Unitat Funcional de Cap i Coll de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia. La Jornada va tenir com a tema les toxicitats secundàries al tractament.

L’HUB i l’ICO organitzen la VI Jornada de Càncer de Cap i Coll

La introducció de noves modalitats de tractament, així com la seva intensificació, han donat com a resultat un augment de la supervivència i del control local de la malaltia. Però han suposat també un augment de les complicacions i dels efectes adversos, cosa que pot limitar la qualitat de vida.

En la disminució d’aquestes complicacions és on les unitats funcionals, a través del treball multidisciplinari, prenen un paper fonamental.

La introducció de la Jornada, titulada Quin preu han de pagar els nostres pacients per poder curar-se?, va anar a càrrec de la Sra. Esther Vilajosana. Aquesta presentació va donar pas a l’exposició de dos casos clínics, un de cavitat oral i l’altre de faringe, que van rebre tractament multimodal, dues bones mostres de com una actuació multidisciplinària pot millorar la qualitat de vida dels pacients.

Novembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email