Els dies 18 d’octubre i 22 de novembre, s’han realitzat, en el campus universitari de Bellvitge, dues jornades docents sobre sutures gastrointestinals. Els cursos han estat organitzats pel Dr. Sebastiano Biondo, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’HUB, amb el suport d’Ethicon Sutures, i han estat dirigits a metges residents de l’especialitat de cirurgia general i digestiva.

L’HUB i el campus de Bellvitge han acollit dues jornades docents sobre sutures gastrointestinals

Hi han participat 18 residents (9 per curs) del 3r, 4rt i 5è any de l’especialitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. L’objectiu principal de les jornades ha estat perfeccionar la tècnica de sutura per a les anastomosis manuals gastrointestinals.

La dehiscència anastomòtica (obertura espontània d’una sutura intestinal o gàstrica) és una de les complicacions més temibles de la cirurgia digestiva. És responsable de la peritonitis postoperatòria, dels abscessos, i altres situacions greus que poden provocar estades postoperatòries molt llargues, reintervencions quirúrgiques, ingressos a l’UCI i mort postoperatòria. Al mateix temps, la dehiscència anastomòtica té un impacte important en la despesa hospitalària.

La dehiscència anastomòtica pot dependre de factors intrínsecs del pacient (hipoalbuminèmia, tractament amb corticoides, malalties associades…) o relacionar-se estrictament amb factors tècnics.

Les anastomosis gastrointestinals es poden realitzar amb grapadores mecàniques i, moltes d’elles, manualment amb punts solts o sutures contínues.

En els cursos, l’objectiu ha estat perfeccionar la tècnica manual, per a la qual cosa s’han utilitzat porcs com a animals d’experiment. Les jornades han constat de dues parts: una de pràctica, de cinc hores, durant la qual els residents, sota la tutoria d’un cirurgià del Servei de Cirurgia General i Digestiva, han realitzat sutures gàstriques i intestinals en viu en els animals en una sala apta per a cirurgia de l’estabulari del campus universitari de Bellvitge, i una part teòrica, a les tardes, sobre prevenció i tractament de les sutures gastrointestinals.

Els cirurgians que han col·laborat com a professors del curs han estat el Dr. Thomas Golda, la Dra. Mònica Miró, el Dr. Amador García Ruiz de Gordejuela, la Dra. Mónica Millán, i el Dr. Sebastiano Biondo, tots ells de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i el Dr. Eloy Espín, cap clínic de la Secció de Cirurgia Colorectal de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Considerant l’èxit que ha tingut entre els residents i la utilitat docent tècnica que tenen aquests tipus de cursos, la intenció és poder programar-ne d’altres en un futur proper.

Decembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email