La Comissió d’Utilització de la Sang i els Hemoderivats, formada per professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i del Banc de Sang i Teixits (BST), ha presentat la nova actualització del Protocol d’utilització d’hemoderivats, amb la qual vol continuar proporcionant la informació necessària per contribuir al fet que el procés d’una transfusió de components sanguinis i hemoderivats es faci de la manera més segura possible.

L’HUB i el BST presenten una nova actualització del Protocol d’utilització d’hemoderivats

Aquesta seguretat s’inicia en l’establiment d’una correcta indicació de la transfusió basada en l’anàlisi del balanç risc/benefici de l’actuació. Únicament des del convenciment sòlid que els beneficis superen els riscos cal indicar la transfusió. Aquest protocol, basat en les recomanacions derivades d’assaigs clínics i conferències d’experts, vol establir una referència de partida per prendre aquesta decisió.

Podeu accedir al protocol clicant aquí.

Amb tot, no n’hi ha prou a fer una correcta indicació. Cal conèixer el producte que transferim per seleccionar el més adequat, la dosi més idònia, la possibilitat o no de substituts, i el procés de sol·licitud al Banc de Sang o a Farmàcia, així com el procediment d’administració al malalt.

Tots aquests aspectes han estat previstos i desenvolupats en aquest Protocol. El seu seguiment, modulat per les circumstàncies clíniques, ha d’influir positivament en la qualitat i seguretat transfusional a l’Hospital. Estem segurs que aquesta guia serà útil i ens ajudarà a treballar més bé.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email