Aquest 13 de desembre s’ha presentat, en una sessió per als professionals de l’Hospital, la Direcció Clínica de l’Àrea de Malalties del Cor (AMC). Aquesta nova direcció clínica està formada pel Servei de Cardiologia, el Servei de Cirurgia Cardíaca i, com a unitat adscrita funcionalment, la Unitat de Medicina Intensiva de Cirurgia Cardíaca (MICA). El seu director clínic és el Dr. Àngel Cequier.

L’HUB ha posat en marxa la Direcció Clínica de l’Àrea de Malalties del Cor (AMC)

Les direccions clíniques són una fórmula organitzativa impulsada des de l’ICS per tal d’agilitzar la presa de decisions, aprofitar les sinergies potencials entre els serveis que la formen, millorar la interrelació en l’activitat dels diferents col·lectius professionals, i afavorir la integració sanitària territorial. A l’HUB ja estan operatives les del Laboratori Clínic, la de Malalties Digestives i la de Malalties Respiratòries, i està tramitada en espera d’aprovació la de Malalties Neurològiques.

Precisament l’assistència cardiològica és l’àrea en què, fa uns anys, es van començar a desenvolupar les formes d’organització que ara es coneixen com a direccions clíniques. Aquest tipus d’estructura és adequada per a aquesta àrea assistencial perquè es tracta d’una agrupació natural des del punt de vista clínic, les seves disciplines tenen una proximitat física i funcional, i els seus processos, malgrat la seva complexitat, són poc dependents dels serveis hospitalaris centrals.

El projecte estratègic de la nova direcció clínica de l’Àrea de Malalties del Cor de l’HUB és el de constituir, en el marc del territori, una àrea de referència i avantguarda, orientada al pacient i dedicada a la prevenció, al diagnòstic i al tractament de les malalties cardíaques, amb una integració de l’assistència, la docència i la recerca amb el màxim nivell d’eficiència.

Entre els seus objectius, hi ha l’optimització del diagnòstic i tractament de les malalties cardiovasculars, la creació d’un sistema de control de la qualitat assistencial, aconseguir la màxima participació i motivació del personal, i consolidar una estructura física adient per a aquests objectius.

Una línia de treball fonamental serà l’impuls a noves formes organitzatives basades en l’atenció centrada en el pacient, el tractament per processos, i la coordinació entre els diferents nivells assistencials.

Un altre objectiu essencial serà prioritzar una investigació clínica pròpia i de qualitat. En aquest sentit, es potenciaran la recerca clínica en camps competitius i també una millor interrelació entre línies d’investigació. Així mateix, s’incrementan la professionalització dels assajos clínics, i es desenvoluparà el Laboratori de Recerca Cardiovascular, entre d’altres projectes.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email