En els darrers mesos, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha tancat la coordinació territorial de la seva cartera de serveis i fluxos assistencials amb l’Hospital de Sant Boi i l’Hospital d’Igualada. Aquests acords se sumen als que ja s’havien establert prèviament amb l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i l’Hospital de Viladecans.

Aquesta és una iniciativa de la Direcció Mèdica de l’HUB per tal de garantir el servei més coordinat i eficaç possible a la població del nostre territori d’influència i, al mateix temps, consolidar les prestacions de l’HUB com a centre terciari.

A les reunions amb l’Hospital de Sant Boi van assistir-hi el Dr. Carles Moya, director mèdic d’aquest centre, i el Dr. Albert Salazar, director mèdic de l’HUB, així com els caps de servei de cadascuna de les especialitats coordinades. Concretament, es van analitzar principalment els processos de terciarisme de les àrees d’urologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia, cirurgia vascular, malalties respiratòries, neurologia, malalties del cor, cirurgia general, malalties de l’aparell digestiu, i otorinolaringologia.

Pel que fa a l’Hospital d’Igualada, els acords van ser liderats pel Dr. Josep Ballester, director assistencial d’aquest centre, i el Dr. Salazar, juntament, també, amb els responsables de cada servei involucrat. Principalment, aquests pactes amb l’Hospital d’Igualada han abordat les àrees de les malalties del cor, neurologia, aparell digestiu i malalties respiratòries.

El marc general dels acords compromet l’HUB a assumir tota l’activitat assistencial d’alta complexitat i que cada hospital assumeixi la cartera pròpia per a la seva població de referència. Aquest criteri general es concreta en una llista de procediments assignats a cada centre, basada en una anàlisi de la pràctica diària del procés assistencial.

A més d’aquests pactes assolits amb els hospitals de la nostra àrea més propera, l’HUB també està ultimant acords amb els centres de les regions sanitàries de Tarragona i Terres de l’Ebre, on l’HUB és referent en activitat de molt alta complexitat.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email