El grup de Bellvitge utilitza la tècnica de monitorització Elispot per decidir el tractament immunosupressor més adequat

El Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’ha incorporat recentment com a grup investigador a la xarxa europea RISET (Reprogramming the Immune System for Establishment of Tolerance).

RISET és un projecte multinacional europeu finançat per la Comissió Europea, dins del Sisè Programa Marc, que se centra en l’estudi de la inducció a la tolerància al trasplantament i en el trasllat dels avenços de la recerca en aquest àmbit a la pràctica clínica i al desenvolupament industrial.

El trasplantament millora d’una forma molt important la supervivència dels pacients amb fallida d’òrgan establerta però també, com a conseqüència directa de l’acció dels fàrmacs immunosupressors, els receptors tenen un increment significatiu del risc d’infeccions i malignàncies.

Recents avenços científics indiquen que la inducció de la tolerància, definida com l’acceptació permanent del trasplantament en absència d’immunosupressió contínua, és un objectiu assolible.

El RISET està constituït per grups de Bèlgica, Alemanya, Anglaterra, Holanda, França, Txèquia, Itàlia i Espanya, i treballa en l’avaluació de diverses tècniques de monitorització immunològica per detectar de forma específica la resposta del receptor contra el donant.

El grup de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que és el representant espanyol dins de la xarxa, està portant a terme concretament un projecte d’investigació clínica independent finançat pel FIS que utilitza de forma prospectiva la tècnica de monitorització Elispot per decidir el tractament immunosupressor més adequat.

Per a dur a terme aquesta estandarització, la xarxa RISET ha dotat els investigadors de Bellvitge d’un lector d’Elispot de darrera generació.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Xarxa europea RISET

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email