Amb el treball en xarxa es pretén optimitzar la utilització de recursos per a la recerca en aquest àmbit

El Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’ha incorporat recentment com a membre a la xarxa europea ENCePP (European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance).

L’ENCePP és una xarxa que agrupa centres de recerca en farmacoepidemiologia, centres de recerca clínica, bases de dades i registres. Més de 80 centres de 17 països de la Unió Europea en formen part. El seu objectiu és facilitar la recerca proactiva en farmacovigilància i farmacoepidemiologia i contribuir a la identificació, caracterització, i avaluació dels riscos associats a l’ús de medicaments.

Amb el treball en xarxa es pretén optimitzar la utilització de recursos per a la recerca en farmacoepidemiologia. L’Agència Europea de Medicaments (European Medicines Agency [EMEA]) està liderant el desenvolupament de l’ENCePP i ha assumit el compromís d’explorar i facilitar opcions de finançament públic i/o privat.

La creació de l’ENCePP s’emmarca en el context de l’European Risk Management Strategy (ERMS), una iniciativa conjunta de l’EMEA, la Comissió Europea, i les Agències Nacionals de Medicaments dels estats membres.

Cap medicament està desproveït de risc i els seus beneficis sempre s’han d’avaluar tenint en compte els riscos. El repte dels reguladors és trobar un balanç el més òptim possible entre la disponibilitat cada vegada més accelerada de nous medicaments i el limitat coneixement del seu perfil de seguretat en el moment de la seva autorització.

Per bé que, en el passat, la farmacovigilància ha estat fonamentalment un procés reactiu principalment basat en la notificació espontània, recentment s’ha començat a instaurar un canvi conceptual cap a una aproximació més proactiva en tot allò relacionat amb la seguretat dels medicaments. Aquest és un repte que també s’ha incorporat en la nova legislació europea sobre farmacovigilància. En aquest context, l’ERMS té com objectiu posar en marxa les mesures necessàries per tal que es realitzin activitats de farmacovigilància postcomercialització proactives.

A la darrera reunió de l’ENCePP, duta a terme el 18 d’abril a la seu de l’EMEA a Londres, hi va assistir la Dra. Consuelo Pedrós com a representant del Servei de Farmacologia Clínica de l’HUB, experta en farmacovigilància i membre del grup de treball de l’ENCePP sobre estàndards de qualitat i guies per al desenvolupament d’estudis en farmacoepidemiologia i farmacovigilància.

La participació en l’ENCePP és una oportunitat de col·laborar en l’establiment d’unes activitats de farmacovigilància innovadores, d’acord amb l’evolució de les necessitats en aquest camp a Europa, i també una opció per incorporar-se en el futur a projectes de recerca internacionals en el l’àrea de la farmacoepidemiologia. Així mateix, la relació amb aquesta xarxa suposarà un intercanvi d’informació i experiències que segur que seran útils per a les noves activitats de farmacovigilància que s’han començat a implementar a l’HUB.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Xarxa europea ENCePP

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email