L’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat aquest mes de juny la guia de pràctica clínica L’ictus isquèmic i hemorràgic. En són autors 23 professionals de diferents serveis de l’Hospital Universitari de Bellvitge, juntament amb el coordinador del SEM en el nostre territori, Dr. José María Soto. Ha estat editat per l’Àrea de Comunicació i Audiovisuals de la GTMS.

L’HUB edita la guia de pràctica clínica ‘L’ictus isquèmic i hemorràgic’

La complexitat i els avenços en el diagnòstic i el tractament de la patologia vascular cerebral han fet necessària l’elaboració d’aquesta nova guia de l’ictus.

Podeu accedir a la guia clicant aquí.

En el document, queden reflectits els criteris per a l’aplicació dels tractaments mèdics i quirúrgics de l’ictus d’alta complexitat que ofereix el nostre Hospital, així com els circuits de derivació i actuació tant en l’ictus isquèmic com l’hemorràgic. Noves tecnologies com ara el Teleictus permeten la valoració dels pacients d’altres comarcals a distància i, per tant, és precís establir també les possibilitats de derivació i de tractaments en aquests casos.

En l’elaboració de la Guia, ha participat diversos neuròlegs i neurocirurgians, així com altres professionals que han revisat diferents actuacions i criteris diagnòstics i terapèutics adaptats a la nostra realitat.
La Guia es difondrà entre els diferents professionals de l’HUB, dels hospitals comarcals de la nostra àrea d’influència, i d’altres centres dels quals som centre terciari i de referència en patologia ictal complexa.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email