Aquest mes de maig, s’han incorporat a l’Hospital Universitari de Bellvitge 84 nous facultatius per tal d’iniciar l’especialització com a facultatius residents. Aquests facultatius, juntament amb els 59 nous residents de Medicina Familiar i Comunitària i 1 resident de l’Hospital de Viladecans, han assistit al Curs d’urgències medicoquirúrgiques, que ha tingut lloc a l’HUB entre els dies 12 i 23 de maig.

L’HUB acull una nova promoció de metges residents i organitza el Curs d’urgències medicoquirúr-giques

Com cada any, en el Curs d’urgències medicoquirúrgiques han participat com a docents facultatius especialistes de la majoria de serveis mèdics i quirúrgics del nostre Hospital, així com altres professionals. El director del Curs és el Dr. Albert Salazar, director assistencial de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, i la codirectora és la Dra. Rosa Villalonga, cap d’estudis i presidenta de la Comissió de Docència.

La realització del Curs, que aquest any ha estat acreditat per l’ICS amb una durada de 60 hores, ha facilitat la iniciació als aspectes més rellevants de l’atenció urgent en un hospital de tercer nivell, així com altres coneixements d’interès per als residents: aspectes legals, seguretat, hospitalització a domicili, o medicina del treball, entre d’altres.

Com a complement, les aules de la UB al Campus Bellvitge acolliran durant les properes setmanes els tallers d’habilitats clíniques pràctiques, impartits per residents d’anys superiors. També s’han organitzat altres activitats com ara cursos d’informàtica, seguretat, riscos laborals, bioètica, protecció radiològica i iniciació al català.

Segons dades del Ministeri de Sanitat, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat el setè gran hospital d’Espanya més sol·licitat aquest any pels nous residents. D’altra banda, recentment, l’HUB ha estat reconegut com un dels deu hospitals més rellevants d’Espanya en docència de postgrau per part de l’editorial Sanitaria 2000.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email