El projecte ARGOS de modernització de l’Institut Català de la Salut ha comptat amb ajuts de la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Per aquest motiu, el passat 19 de juliol, l’Hospital Universitari de Bellvitge va acollir, a sol·licitud del Centre Corporatiu, una auditoria per avaluar el nivell d’implantació dels sistemes SAP i Gacela als hospitals de l’ICS i comprovar que s’ha fet la corresponent difusió institucional dels ajuts.

L’HUB acull una auditoria sobre la implantació dels sistemes SAP i Gacela a l’Institut Català de la Salut

Van visitar el nostre centre la Sra. Patricia Vilar i el Sr. Pierfederico Briani, de l’empresa auditora IDOM; la Sra. Lydia Graells, de la Direcció de Serveis del Departament de Salut; la Sra. Inés Moral, d’Administració i Patrimoni de l’ICS, i els Srs. Jordi Gabaldà, Marta Carbonell i Gabriel Abelló, del Centre de Competències Tècnic i el Programa de Modernització de l’ICS.

Per part del nostre centre, van ser rebuts pel Dr. Miquel Fernández Castañer, cap de la Secretaria Tècnica Territorial, acompanyat de la Sra. Gemma Martínez Estalella, cap de la Unitat de Formació Continuada de l’HUB; el Sr. Juan Carlos Fajardo, de l’Àrea de Sistemes d’Informació de la GTMS, i la Sra. Maribel González Samartino, referent de Gacela.

Durant la primera part de la visita, es va exposar en una sessió a la sala de juntes el procés d’implantació i el funcionament actual de SAP i Gacela a l’HUB. A continuació, es va fer una visita a la planta 16, amb la col·laboració del Dr. Jesús Ribas i de la Sra. Anna Fàbregas, en què es va mostrar als auditors el funcionament pràctic dels nous entorns informàtics en l’Àrea de Malalties Respiratòries.

El Centre Corporatiu ha fet palès el seu agraïment per l’atenció prestada a l’equip d’auditors, que van comprovar sobre el terreny la realitat de la utilització dels sistemes SAP i Gacela al nostre Hospital. Trametem aquest agraïment a tots els professionals que van col·laborar en l’auditoria.

Agost 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email