Els dies 14 i 15 d’abril, l’Hospital Universitari de Bellvitge va acollir la I Reunió Nacional de la Secció de Cirurgia Endocrina de l’Asociación Española de Cirujanos (AEC). Va estar organitzada per cirurgià del nostre hospital Dr. Pablo Moreno, que és també el coordinador de la Secció de Cirurgia Endocrina de l’AEC.

L’HUB acull la I Reunió de la Secció de Cirurgia Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC)

L’hiperparatiroïdisme primari està causat per la inflamació d’una o més glàndules paratiroides, cosa que porta a l’alliberament d’un excés d’hormona i a un augment del nivell de calci de la sang. En l’actualitat, el tractament d’elecció és la cirurgia d’extirpació de la glàndula o glàndules afectades.

Per veure un recull fotogràfic de la reunió, cliqueu aquí.

Durant la reunió, es van tractar els diferents aspectes del diagnòstic i el tractament de la malaltia, àmbit en el qual s’ha produït, en els darrers anys, un gran auge de les tècniques mínimament invasives.

La Unitat de Cirurgia Endocrina de l’HUB és centre de referència per al tractament de l’hiperparatiroidisme a casa nostra, i ha realitzat unes 400 intervencions d’aquesta patologia en l’última dècada. També ha descrit nous procediments, com és el cas de la cirurgia mediastínica videoassistida a través d’una finestra intercostal.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email