L’Hospital va incrementar durant el 2013 totes les línies d’activitat assistencial

El passat 10 de març, es va celebrar a la sala d’actes de l’Hospital la presentació als professionals dels resultats i les accions de l’exercici anterior, acte que es celebra anualment des del 2008. L’acte va ser inaugurat pel director gerent, el Dr. Alfredo García; i van intervenir el Dr. Carlos Bartolomé, director mèdic (vegeu presentació); la Sra. M. Antònia Casado, directora infermera (vegeu presentació), i la Dra. Berta Ortiga, subdirectora gerent (vegeu presentació), que va exposar conjuntament els resultats de les direccions d’Organització i Sistemes, Serveis Generals i Projectes, Recursos Humans, i Gestió.

Durant el 2013, l’Hospital va recuperar gran part de l’activitat que s’havia reduït en els dos exercicis anteriors, amb increments en pràcticament totes les línies d’activitat assistencial. Així, les altes hospitalàries van augmentar més d’un 4%, l’activitat quirúrgica ho va fer més d’un 6%, i, l’activitat ambulatòria, més d’un 3%. Aquests increments van permetre complir amb els objectius d’activitat establerts pel CatSalut per al nostre centre.
El 35% de totes les altes van correspondre a actuacions de terciarisme, dada que confirma el lideratge de l’Hospital Universitari de Bellvitge en intervencions d’alta complexitat. L’activitat quirúrgica va prioritzar la cirurgia urgent, l’oncològica i la cardíaca, en la línia de les directrius marcades pel CatSalut, així com les prestacions amb temps d’espera màxim garantit.
En cures infermeres, es va avançar en l’extensió de l’estació de treball Gacela Care. Es van efectuar 24.584 episodis de cures, dels quals més de 19.000 van ser cures medicoquirúrgiques.

Pel que fa als diferents serveis de suport, van destacar iniciatives com ara l’habilitació progressiva del Portal del Professional; la renovació de les intranets de l’hospital i de la Gerència Territorial Metropolitana Sud; les reformes, entre d’altres espais, del control de la planta 8.3 i de la planta 14, on han quedat ubicades les unitats de Comptabilitat, Contractacions Administratives i Facturació; la posada en marxa dels tubs pneumàtics de recollida i transport de la roba bruta i dels residus; la reforma de diversos vials del recinte, i el condicionament de la cuina per implantar el procés complet de línia freda, que permet garantir la qualitat i el lliurament a la temperatura ideal dels àpats als pacients ingressats.

Pel que fa als projectes per al 2014, estan encapçalats pel trasllat, en els propers mesos, del Servei d’Urgències a la planta baixa del nou edifici tecnoquirúrgic, fet que suposarà una ampliació molt important dels espais i les instal·lacions, així com una renovació de l’equipament. També s’obriran l’heliport i l’hostatgeria del nou edifici. Aquestes inauguracions aniran seguides, l’any 2015, de la posada en funcionament dels quiròfans de cirurgia major ambulatòria, els hospitals de dia, i els gabinets d’exploració del nou edifici. Per altra banda, aquest 2014 també està prevista la posada en marxa del nou laboratori de la Gerència Territorial Metropolitana Sud, que integrarà l’actual laboratori de l’Hospital i el del CAP Just Oliveras, amb una capacitat per realitzar 3.500 anàlisis diàries.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email