El passat dia 27 d’abril, va tenir lloc a Madrid l’acte de lliurament dels diplomes acreditatius als 10 millors hospitals docents de tot l’Estat, entre els quals ha estat distingit el nostre centre.

L’acte va ser organitzat pel grup editorial Sanitaria 2000, que cada mes realitza una enquesta sobre un aspecte rellevant en l’àmbit sanitari. El consell editorial i l’equip de redacció van fer una preselecció entre tots els hospitals acreditats per impartir formació sanitària especialitzada a tot l’Estat, per tal de seleccionar els 10 candidats més rellevants, l’anomenat Top 10 de la docència hospitalària, que posteriorment, i durant tot el mes de març, havia de ser votat per més de 85.000 lectors de la revista.

L’Hospital Universitari de Bellvitge, reconegut com un dels 10 millors hospitals docents de l’Estat

El lliurament de les distincions va estar presidit per Fernando Valero, director general d’Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, acompanyat del Dr. José M. Pino, president de Sanitaria 2000. En representació del nostre Hospital, hi va assistir la Dra. Rosa Villalonga, cap d’estudis i coordinadora mèdica de Docència.

Aquesta distinció representa un salt quantitatiu i qualitatiu molt important de la docència impartida al nostre centre, resultat de molts anys d’esforç i treball de tothom: Gerència Territorial, Direcció Mèdica, Comissió de Docència, tutors docents, facultatius especialistes que treballen diàriament amb tots els facultatius residents, i, per descomptat, totes les promocions de residents que s’han format i es continuen formant en el nostre centre.

Ens podem felicitar, per tant, pel reconeixement al nostre treball i dedicació per impartir una docència excel·lent.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email