L’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat aquest mes de juliol el document Balanç de Gestió 2008-2010. Aquest document presenta una visió de les principals accions i projectes posats en marxa a l’Hospital Universitari de Bellvitge durant aquests tres anys, així com dels resultats globals fruit de la gestió assistencial i econòmica d’aquest període.

L’Hospital Universitari de Bellvitge publica el document Balanç de Gestió 2008-2010

La major part de les dades presentades corresponen a l’Hospital Universitari de Bellvitge, encara que algunes apareixen comparades amb la resta d’hospitals de l’Institut Català de la Salut. Moltes de les decisions de gestió i de posada en marxa de nous projectes, assistencials i no assistencials, s’han fet a nivell territorial, buscant una millora del conjunt del mateix, tant des del punt de vista assistencial com econòmic.

El document destaca l’excel·lent posició de l’HUB en indicadors d’activitat comparats amb els grans hospitals de l’Estat espanyol del mateix nivell de complexitat. El 2010, s’han seguit les tendències de millora, amb un 20 % menys de consum d’estades ajustat per complexitat en relació amb la norma. La mortalitat ha estat un 28 % inferior a la norma, i els reingressos un 9 % inferiors.

Podeu accedir al document clicant aquí.

També ressegueix l’evolució de l’activitat terciària, una àrea que consumeix molts recursos i que requereix de gran expertesa professional i organitzativa. En aquest sentit, destaca que l’Hospital Universitari de Bellvitge ha realitzat, cadascun d’aquests tres anys, el major percentatge d’altes terciàries d’alt cost dels hospitals de l’ICS, i que les seves altes terciàries són les de major pes mitjà.

Exposa també els principals indicadors d’eficiència, organitzatius i de qualitat assistencial, que han permès a l’HUB obtenir, als anys 2009 i 2010, el premi TOP 20 a la gestió hospitalària. Així mateix, fa un recull de les principals accions assistencials posades en marxa durant aquest període, fruit del treball conjunt dels membres de la Direcció Mèdica i de la Direcció d’Infermeria, liderats pel Comitè de Direcció Assistencial.

Altres aspectes tractats en el document són la gestió dels recursos humans, els projectes i les realitzacions en sistemes d’informació, els resultats econòmics, les dades del Contracte Programa i de facturació, les principals inversions, diferents actuacions de renovació i remodelació en l’àmbit dels Serveis Generals, els acords de gestió amb l’ICS, l’acreditació hospitalària, les enquestes de satisfacció del CatSalut, la recerca, i els premis i reconeixements.

Agost 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email