L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans han integrat, des de fa uns mesos, diferents àmbits relacionats amb la gestió de pacients, en el marc de la nova estructura de la Gerència Territorial Metropolitana Sud (GTMS), basada en la transversalitat per tal d’aprofitar les diferents àrees d’expertesa i aconseguir posar en marxa les sinergies que se’n deriven.

L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de Viladecans integren la gestió de pacients

Concretament, han quedat reunits en una direcció única els àmbits de gestió de pacients de l’àrea hospitalària de l’HUB (Admissions hospitalàries, Admissions d’Urgències i llista d’espera i programació quirúrgica) i tots els àmbits de gestió de pacients de l’Hospital de Viladecans, sota la responsabilitat de la Dra. Berta Ortiga, adjunta a la Direcció Assistencial Territorial de la GTMS.

En el marc d’aquesta reorganització, a l’Hospital de Viladecans ja s’ha començat a treballar per tal d’establir una gestió centralitzada d’Admissions d’hospitalització i de la programació quirúrgica i llista d’espera. La referent de la Dra. Ortiga per a la gestió de pacients a l’Hospital de Viladecans és la Sra. Laura Escriche.

Per altra banda, properament s’iniciaran contactes amb els responsables de gestió de pacients d’Atenció Primària Costa de Ponent, per tal d’analitzar com continuar avançant cap a un model territorial integrat d’acord amb el que preveu el Projecte Delta, de coordinació dels serveis assistencials mèdics de tot el territori.

Agost 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email