L’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat guardonat, per tercer any consecutiu, i per cinquena vegada al llarg de la seva història (2004, 2006, 2009, 2010 i 2011), com un dels millors hospitals d’Espanya.

El guardó TOP 20 reconeix la millor gestió global avaluant un conjunt molt exigent d’indicadors d’activitat, qualitat i eficiència. Enguany, hi han participat més de 160 hospitals de tot l’Estat, dividits en diverses categories segons la dimensió i la complexitat.

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat guardonat, un any més, amb el TOP 20 a la millor gestió global

L’HUB participa en la màxima categoria, la de Grans Hospitals de Referència Nacional i Regional, en la qual també han estat premiats, aquest any, l’Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu – Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de Sant Pau – Fundació Puigvert,  i el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

A part del guardó a la millor gestió global, l’HUB també ha estat reconegut com a hospital TOP 20 en l’àrea específica de les malalties respiratòries, que engloba els pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, pneumònia i càncer de pulmó, unes patologies compartides entre la Direcció Clínica de Malalties Respiratòries (Servei de Pneumologia i Servei de Cirurgia Toràcica), resta de membres de la Unitat Funcional de Càncer de Pulmó, Malalties Infeccioses, Medicina Interna i Urgències.

Actualment, els guardons TOP 20 a l’excel·lència dels hospitals, que des de fa més de 12 anys organitza l’empresa IASIST, continuen sent els únics que estableixen un rànquing entre els hospitals espanyols utilitzant una metodologia de comparació de resultats ajustats per la complexitat de la patologia atesa i dels centres (benchmarking). Aquesta anàlisi inclou dades comparatives d’estada mitjana d’ingrés hospitalari, índex de complicacions, índex de mortalitat, índex de cirurgia sense ingrés hospitalari, índex d’estades evitables, índex de reingressos hospitalaris, productivitat i cost.

Octubre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email