L’Hospital Universitari de Bellvitge ha signat un conveni de col·laboració amb la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona per a la realització, aquest curs, de pràctiques externes d’estudiants en el nostre centre.

L’Hospital Universitari de Bellvitge firma un conveni per acollir pràctiques externes dels estudis de la Facultat de Farmàcia de la UB

Concretament, participaran en aquest programa 31 alumnes de l’assignatura d’hematologia. Les pràctiques es faran en el Departament de Citologia Hematològica del Servei d’Anatomia Patològica de l’HUB, i la tutora responsable, per part del nostre centre, serà la Dra. Esmeralda de la Banda.

Les tasques que es desenvoluparan inclouran el coneixement del funcionament general d’un laboratori d’Hematologia, la revisió d’hemogrames realitzats en comptadors automàtics, la revisió d’estudis de coagulació, i la valoració, en el microscopi multicapçal, de patologies hematològiques freqüents.

Octubre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email