El passat 3 d’octubre, l’Hospital Universitari de Bellvitge va realitzar, per primera vegada a l’Estat espanyol, una intervenció de cirurgia robòtica transoral (TORS) en patologia oncològica d’otorinolaringologia. Concretament, va realitzar l’extirpació d’un càncer de base de llengua.

L’Hospital Universitari de Bellvitge fa la primera cirurgia robòtica de l’Estat espanyol en patologia oncològica d’otorinolaringologia

La introducció de la cirurgia robòtica ha suposat, en molts casos, un canvi de paradigma. En el camp de la cirurgia otorinolaringològica, la seva principal aplicació és la cirurgia oncològica de l’orofaringe, la base de la llengua i la laringe supraglòtica.

La disponibilitat d’un robot quirúrgic Da Vinci a l’Hospital Universitari de Bellvitge ha permès, gràcies al suport de l’Hospital i la col·laboració de la Fundación Iavante (depenent de Consejería de Salud de la Junta de Andalucía) i de Palex, poder realitzar la primera cirurgia robòtica en el camp de l’otorinolaringologia a Espanya.

La intervenció la va realitzar el Dr. Ivan Domènech, amb la col·laboració del Dr. Francisco Fernández-Nogueras, de la Fundación Iavante. L’assoliment d’aquesta fita ha estat possible gràcies a tots els metges de la Secció d’Oncologia i Patologia Faringolaríngia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, així com de la resta de membres del Servei d’Otorinolaringologia.

El pacient presentava una tumoració de la base de llengua, que va ser extirpada completament, amb marges lliures de malaltia, i segueix una recuperació adequada.

La introducció d’aquest tipus de cirurgia permet realitzar una exèresi amb molta més precisió i per via transoral. Entre els avantatges d’aquesta cirurgia, podem destacar-ne la precisió de la resecció pel fet de treballar amb una visualització en 3-D, la supressió de la tremolor de la mà, i el fet de disposar d’una major capacitat de moviment que la que posseeix la mà humana. Tot això té com a conseqüències una menor morbilitat operatòria, uns millors resultats funcionals, i una reducció de l’estada hospitalària.

Cal recalcar, a més, que aquest tipus de cirurgia obre un camp immens per a la realització, en el marc de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), de treballs de recerca tant de tipus experimental i clínic, per anar desenvolupant nous procediments quirúrgics. El camp de la docència, es poden desenvolupar programes dirigits a facilitar-ne l’aprenentatge. Dins del Biopol, es poden realitzar, conjuntament amb la indústria, programes de desenvolupament d’aplicació de noves tecnologies.

Noviembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email