L’Hospital Universitari de Bellvitge és un dels centres capdavanters en trasplantament de ronyó a l’Estat Espanyol

Catalunya continua tenint la taxa total de trasplantament renal més alta del món, un 73,8 per milió de població (pmp), l’any 2012. “L’augment en la donació de viu, la millor gestió de donants potencials i els avenços tècnics, han fet possible un important progrés en el camp dels trasplantaments”, assegura el Dr. Josep Maria Cruzado, Responsable de la Secció de Transplantaments de l’Hospital Universitari de Bellvitge, centre capdavanter en trasplantament renal a l’Estat Espanyol, amb una taxa de 77 pmp (23 punts per sobre de la mitjana espanyola). A més, l’hospital compta amb una consolidada activitat de recerca clínica i experimental que el situa com a referent nacional i internacional en camps com ara la immunosupressió, el trasplantament amb ronyons de donants amb criteris expandits i el monitoratge immunològic. La Unitat de Trasplantament Renal del L’Hospital de Bellvitge té, a més, una elevada producció científica i capacitat de captació de fons competitius nacionals i europeus.

En aquest camp, a banda d’un sistema sanitari competent, és vital la generositat de les persones, més quan es tracta de donants vius. La donació de viu es la millor opció per a un malalt en espera de trasplantament renal, aquesta permet la realització del trasplantament abans de l’inici del tractament renal substitutiu, obtenint així millors resultats i guanyant qualitat de vida en el receptor. A Catalunya, l’any 2012, un 26% dels trasplantaments renals van ser de donant viu. “La donació de viu, i en conseqüència els trasplantaments d’òrgans, està experimentant un creixement exponencial. L’any passat a l’hospital el 19% dels trasplantaments renals van ser de donant viu, mentre que durant el 2013 ja hem arribat al 26%. Aquest increment és molt important en una malaltia que necessita de l’altruisme i la conscienciació de la població”, indica el Dr. Luis Riera, Cap de Secció del Servei d’Urologia.

Un dels avenços aconseguits ha estat la pràctica clínica iniciada l’any 2011 en base a la investigació que demostrava que ronyons considerats aptes només en trasplantaments dobles (dos ronyons en un mateix receptor), eren vàlids per trasplantaments simples, és a dir, se’n podien beneficiar dos pacients. “Aquesta recerca permet realitzar més transplantaments simples i menys dobles. Per tant, amb el mateix nombre d’òrgans donats, actualment aconseguim fer més transplantaments”, explica el Dr. Cruzado, coordinador de l’estudi. El treball provava com un únic ronyó amb ‘score de Remuzzi’ 4, sistema per avaluar semiquantitativament aquest òrgan, oferia el mateix resultat que aquells amb ‘score’ entre 0 i 3, els únics considerats bons per a trasplantaments simples fins a aquest moment. Gràcies també a aquesta investigació, es poden trasplantar de manera individual ronyons amb ‘score’ entre 4 i 6 en casos concrets de persones amb dimensions corporals petites.

Malgrat la lleu davallada respecte al 2011, en què es van registrar 76,8 trasplantaments pmp, aquestes dades se situen per sobre de la mitjana espanyola (52,9 pmp). L’elevat nombre de donants vius catalans (19,4 pmp), superior a l’espanyol (6,6 pmp), pot ser l’explicació més evident d’aquests alts índexs, conjuntament amb el notable increment produït en els últims anys en l’activitat dels hospitals de Catalunya.

La investigació d’una nova tècnica desenvolupada per la Unitat de Trasplantament Renal del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge consisteix a predir el risc de patir una infecció pel virus del Citomegalovirus humà (hCMV). Aquesta infecció continua sent un greu problema i en molts casos s’ha de realitzar un tractament preventiu farmacològic d’elevat cost. Aquesta nova tècnica permet avaluar la resposta cel·lular hCMV per a conèixer la major susceptibilitat individual a desenvolupar la infecció abans de produir-se el trasplantament. “Potencialment aquesta tècnica permetria acotar els criteris de risc de tenir una infecció pel virus hCMV i d’aquesta manera evitar haver de fer el tractament preventiu a un major nombre de pacients, aconseguint abaratir els alts costos del tractament farmacològic i millorant significativament la qualitat de vida dels pacients”, indica el Dr. Cruzado. Encara que cal dur a terme estudis de validació, aquesta eina es podria fer extensiu a altres tipus de trasplantament d’òrgan sòlid.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email