Trasplantament renal amb robot a Bellvitge

Trasplantament renal amb robot a Bellvitge

Aquest mes d’octubre, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha iniciat el tercer programa de l’Estat espanyol de trasplantament de ronyó de donant viu mitjançant cirurgia robòtica. El Servei d’Urologia de Bellvitge n’ha realitzat tres intervencions durant el mes d’octubre, totes elles amb molt bons resultats. D’aquesta manera, s’afegeix als programes d’aquesta modalitat que ja realitzen la Fundació Puigvert i l’Hospital Clínic de Barcelona.

L’ús del sistema quirúrgic robotitzat facilita la intervenció i redueix el risc de complicacions de la ferida quirúrgica. Inclou una sola incisió per col•locar l’òrgan, juntament amb quatre petites incisions addicionals per als instruments. Amb aquest sistema, el cirurgià, que actua des d’una consola, pot tenir una visió del camp quirúrgic augmentada fins a 12 vegades i realitzar moviments més precisos.

El Dr. Francesc Vigués, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, destaca que aquest nou programa “se centrarà preferentment en els trasplantaments de donant viu més complexos, com ara aquells en què el pacient presenta un índex de massa corporal superior a 30 i, per tant, té més risc de complicacions de la ferida quirúrgica”.

Tot i que Catalunya està molt avançada en aquest camp, a nivell mundial es tracta encara d’una cirurgia molt innovadora. La Secció d’Urologia Robòtica de l’Associació Europea d’Urologia ha posat en marxa un registre europeu de casos per seguir els seus resultats a mitjà i llarg termini, en el qual participen els tres centres catalans. Fins ara, aquest registre ha comptabilitzat uns 200 trasplantaments a tot Europa.

En el moment actual, la tècnica s’aplica bàsicament al trasplantament de ronyó de donant viu, ja que el de cadàver requereix una organització més complexa pel seu caràcter urgent. Tanmateix, el Dr. Vigués preveu que “en un futur proper, a mesura que hi hagi més professionals formats en aquesta tècnica, es podrà començar a aplicar també al trasplantament de cadàver complex i, d’aquesta manera, beneficiarà un nombre més alt de pacients”.

L’Hospital Universitari de Bellvitge va ser l’any passat el primer centre de Catalunya i el segon d’Espanya en nombre de trasplantaments renals, amb un total de 177 intervencions. D’altra banda, el seu Servei d’Urologia ha estat un dels pioners en cirurgia robòtica des de l’any 2009, en què va posar en marxa el programa de robòtica de l’Hospital Universitari de Bellvitge. El juny de 2018 va assolir les 500 intervencions urològiques mitjançant robot (extirpacions de pròstata, reseccions parcials de ronyó i extirpacions de bufeta urinària).

6 de novembre de 2018

Comments are closed.

Home | eHub | Email