Intervenció urològica al quiròfan robotitzat de l'Hospital de Bellvitge

Intervenció urològica al quiròfan robotitzat de l'Hospital de Bellvitge

Després de més de vuit anys d’iniciar el seu programa de cirurgia robòtica, un dels primers que es van posar en marxa a Catalunya, el Servei d’Urologia del l’Hospital Universitari de Bellvitge ha arribat a les 500 operacions mitjançant el sistema quirúrgic robotitzat Da Vinci.

L’urologia va ser la primera especialitat que va iniciar, l’octubre de 2009, el programa de cirurgia robòtica de l’hospital. El primer tipus d’intervenció realitzada va ser la prostatectomia radical (extirpació de la pròstata) per càncer de pròstata, la intervenció en què hi havia més evidència científica de beneficis d’un abordatge robòtic. Va facilitar la seva posada en marxa el fet que l’Hospital de Bellvitge ja tingués una consolidada experiència en la cirurgia laparoscòpica del càncer de pròstata.

Posteriorment, l’ús del robot quirúrgic es va incorporar també a la nefrectomia parcial (extirpació d’una part del ronyó) per càncer renal, que ha substituït l’abordatge amb cirurgia oberta dels casos més complexos, evitant moltes extirpacions de tot el ronyó i aportant els beneficis de la cirurgia minimament invasiva a aquesta patologia.

La cistectomia radical (extirpació de la bufeta urinària) amb derivació urinària intracorpòria per tractar el càncer de bufeta, així com la cirurgia reconstructiva de casos especialment complexos, han estat les ultimes tècniques incorporades al llistat de cirurgies urológiques robòtiques.

En tots aquests tipus d’intervencions, l’ús del robot quirúrgic ha millorat els resultats funcionals i oncològics que s’assolien amb la cirurgia laparoscòpica o la cirurgia oberta, alhora que ha millorat l’evolució postoperatòria. En el cas de les prostatectomies radicals, que representen més del 80% de totes les cirurgies robòtiques urològiques realitzades, s’ha registrat en especial una clara millora de resultats en la conservació de la continència urinària, la conservació de la funció sexual i la disminució de complicacions. En el cas de la cistectomia radical, l’abordatge robòtic ha permès també reduir el temps d’estada hospitalària.

A més dels resultats assistencials, l’experiència acumulada durant aquests anys ha fet que l’Hospital Universitari de Bellvitge hagi pogut donar suport a altres hospitals de l’ICS que han posat en marxa la cirurgia robòtica més recentment (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Hospital Universitari Joan XXIII i Hospital Universitari Doctor Josep Trueta), així com a altres hospitals d’Espanya i Portugal.

El Dr. Francesc Vigués, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, remarca que l’ús del robot quirúrgic ha representat un èxit perquè “té tots els beneficis de la cirurgia mínimament invasiva i, alhora, ens permet abordar d’una forma més simple i segura els casos complexos”. Vigués destaca que l’experiència adquirida ha fet que la durada de les intervencions es vagi reduint i, per tant, es pugui utilitzar l’equipament per a més intervencions. El responsable del Servei d’Urologia està convençut que les indicacions de cirurgia robòtica “continuaran augmentant, i cada vegada seran menys els camps que quedaran per a la cirurgia oberta”.

El robot quirúrgic Da Vinci és un sistema amb braços articulats controlats pel cirurgià des d’una consola amb visió tridimensional, amb el qual es pot practicar cirurgia mínimament invasiva amb més precisió i seguretat. Després del primer robot adquirit per l’Hospital de Bellvitge el 2009, l’any 2016 el va renovar amb un sistema Da Vinci Xi d’última generació, més lleuger i compacte, que inclou millores en el maneig de l’endoscopi i en la visió, així com nous accessoris d’alt valor afegit i un simulador per a funcions docents i d’entrenament.

Actualment l’Hospital Universitari de Bellvitge és un dels centres amb més volum de cirurgia robòtica urològica a l’Estat. A més, també aplica la cirurgia robòtica a intervencions de ginecologia (com ara intervencions de càncer de coll uterí i d’endometri), cirurgia general i digestiva (intervencions de càncer colorectal, entre d’altres), otorinolaringologia i cirurgia maxil•lofacial i oral.

5 de juliol de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email