L’Hospital publica una guia d’ajust posològic en el pacient amb insuficiència renal no sotmès a diàlisi

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat la guia de pràctica clínica Guia d’ajust posològic en el pacient amb insuficiència renal no inclòs en programes de diàlisi.

Es tracta d’un document de consulta pràctica, elaborat per facultatius del Servei de Farmàcia i del Servei de Nefrologia, que relaciona els fàrmacs d’ús més habitual en aquest pacient nefrològic i la posologia recomanada per a cadascun d’ells. El seu format reduït i en paper resistent en permet una consulta àgil.

Els seus autors han estat la Dra. Roser Juvany, la Dra. Elisabet Leiva, la Dra. Ariadna Padullés, la Dra. Sara Cobo, la Dra. Núria Padullés, totes elles del Servei de Farmàcia, juntament amb el Dr. Xavier Fulladosa i el Dr. Josep Maria Cruzado, del Servei de Nefrologia.

Per veure la guia, cliqueu aquí.

A més, han col·laborat en la revisió la Dra. Carmen Peña (Malalties Infeccioses), el Dr. Joan Peris (Unitat de Trombosi i Hemostàsia), la Dra. Mercè Falip (Neurologia), la Dra. Antònia Dalmau (Anestesiologia) i el Dr. Narcís Cardoner (Psiquiatria).

Aquesta guia ha estat aprovada per la Comissió Farmacoterapèutica.

Setembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email